در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۷ بازدید
 • ۵ بازدید
  گاهـــــی " دلت " ...
از سن و ســـــالت مـــــی گیرد ... !!! میخواهـــــی " کودک " باشـــــی .....!
کودکــــی که ...
به هر بهـــــانه ای ...
به " آغــــــــوشِ " غمخواری ......
پنــــــاه می برد !!!
و ...
آســـــوده " اشک " مـــــی ریزد !!!
هـــــــــی ... ؛
بزرگ ک باشــــی ...
بایـــــــد ... :
" بغض هـــــــای " زیادی را ...
" بی صـــــدا " دفن کنــــــی .....!!
  ۰۰:۲۷ ۹۷/۰۱/۱۲
  @FaezehR سلام ممنونم
  ۱۷:۲۵ ۹۷/۰۱/۱۱
  سلام خوش اومدین