در حال بارگذاری
بالا
 • ۵ بازدید
  تهیه و توزیع روغن ارده کنجد از تولید به مصرف
0990120980
 • ۵ بازدید
  تهیه و توزیه انواع عسل طبیعی 
09901200980
 • هواپیمای آلمانی در همدان سال 1303
 • ۴ بازدید
  وانت بارهای قدیمی. ساخت شرکت «ایران ناسیونال» دهه ۴۰ خورشیدی
 • مکتب خانه رشیدیه در زمان مظفرالدین شاه
 • مراسم خواستگاری در زمان قاجار
 • ۱ بازدید
  محموله پیکان در سال ۱۳۴۶
 • عكس از خط تولید پیکان - سال۱۳۵۰
 • عکس نایاب از اولین هواپیمای خریداری شده تاریخ ایران
 • عکس قدیمی از کارخانه تولید بیسکویت ؛ سال ۱۳۵۲
 • طهران، خیابان فردوسی؛ اوائل دوران پهلوی دوم
 • ۱ بازدید
  سفر مظفرالدین شاه قاجار و جمعی از درباریان را به اتریش
 • ۲ بازدید
  دهه 40
 • ۲ بازدید
  چای خوردن با خانواده زیر پل خواجو اصفهان - ۱۳۳۹ خورشیدی
 • ۱ بازدید
  تیپ دکترها و پرستاران یک بیمارستان قدیمی
 • ۱ بازدید
  پاچه‌خواری مظفرالدین شاه!
 • ۱ بازدید
  بازار رشت در دوره قاجاریه
 • ۱ بازدید
  اولین اتوبوس سه طبقه جهان را در لندن سال ۱۹۲۶ میلادی
 • ۱ بازدید
  اتوبوس شرکت واحد در دهه ۴۰
 • ۲ بازدید
  اتوبوس تریلی در آبادان قدیم
 • ۱۲۲ بازدید
  زیردریایی رهاشده روسی.
 • ۶۱ بازدید
 • ۴۰ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۷۳ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۴۳ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۴۸ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۴۰ بازدید
 • ۲۶ بازدید