در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۱۰ بازدید
 • ۱۱۰ بازدید
 • ۱۳۰ بازدید
 • ۱۱۹ بازدید
 • ۱۲۹ بازدید
 • ۱۰۹ بازدید
 • ۱۵۳ بازدید
 • ۱۳۹ بازدید
 • ۱۱۰ بازدید
  ۱۴:۰۱ ۹۴/۰۷/۱۹
  لااااااایک
 • ۷۳ بازدید
 • ۹۸ بازدید
 • ۱۱۶ بازدید
 • ۷۸ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۱۵۱ بازدید
  مسئولین استان فارس با شاخه گلهایی که از باغچه فرودگاه کنده بودن رفتن به استقبال جنازه های حجاج...یکیشون که کامل از ریشه کنده
 • ۸۲ بازدید
 • ۱۰۴ بازدید
  ۱۵:۰۱ ۹۴/۰۷/۱۳
  اخ گفتی
 • ۹۷ بازدید
 • ۷۸ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۹۸ بازدید
 • ۸۶ بازدید
 • ۹۵ بازدید
 • ۱۰۰ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۱۰۹ بازدید
 • ۹۴ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۱۰۶ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۳۸۳ بازدید
  كوروش دستور داد كه برای تصرف مصر ارتش ایران از راه دریا خود را به این كشور برسانند
وزیران از وی سوال کردند كه چرا از راه دریا???صحرای عربستان هم نزدیك تر است هم راهش آسان تر
كورش جواب داد:
حتی حاضر نیستم نعل اسبانم وارد خاك عربها شود...
کپی نکنی ایرانی نیستی..!!!!!!
 • ۱۰۲ بازدید
  ﭘﺪﺭﻣﺼﺮﯼ : ﭘﺴﺮﻡ ﻣﺎﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭﺳﯿﻊ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ,
ﭘﺪﺭﯾﻮﻧﺎﻧﯽ : ﭘﺴﺮﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ,
ﭘﺪﺭﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ : ﭘﺳﺮﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﯼ
ﺑﻮﺩﻩ ,
ﭘﺪﺭﻋﺮﺑﯽ : ﭘﺴﺮﻡ ﻣﺎﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺑﺴﯿﺎﺭﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻮﺩﻩ ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,ﭘﺪﺭﺍﯾﺮﺍﻧﯽ : ﭘﺴﺮﻡ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﮐﺸﻮﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮﺑﺨﺸﯽ
ﺍﺯﺁﻥ ﺑﻮﺩ , ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﻣﯿﺎﻣﺪﻧﺪ , ﺭﻭﻣﯽ
ﻫﺎﺩﺭﺟﻨﮓ ﻫﺎﺍﺯﻣﺎﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻧﺪ , ﻭﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺍﻋﺮﺍﺏ
ﻣﺎﺧﺪﺍﺭﺍﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ,
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﺗﺎﺭﯾﯿﯿﯿﯿﯿﺦ ...
ﮐﭙﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﺷﺸﺸﺸﻘﺎﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯﺍﺩ
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۱۳۳ بازدید
  حضرت آیت الله مرعشی نجفی هرگز به سفر حج نرفت و وقتی علت را از ایشان جویا میشدند ، میفرمودند، ما مستطیع نیستیم.
وقتی یکی از نزدیکان ایشان خرج سفر حج را به ایشان هدیه کرد ، ایشان این پول را خرج یکی از بیمارستانهای قم کردند و وقتی از ایشان علت این کار را پرسیدند ، ایشان در پاسخ گفتند اگر من به این سفر میرفتم و یک زن به علت نبود امکانات در این بیمارستان میمرد خداوند به من میگفت لا لبیک.
 • ۸۰ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
  Eli
  ۲۲:۵۹ ۹۴/۰۷/۶
  اخییی الهییی چه جالب بیان کرده..^_^
 • ۷۹ بازدید
 • ۸۷ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
  عرب ابله چقدر کینه از ایرانی داره که تو روزنامه هاش واسه کشته شدن حاجی ایرانی نوشته هلاک و برای کشته شدن بقیه حاجیها نوشته وفات
ولی ننوشته این چند روز تعداد زیادی از زنهای ایرانی گمشدن ( عربها دزیدن )
بازم بلند شین برین حج
  سلام.حج یکی از واجبات الهی هست نمیشود به راحتی آن را تعطیل کرد.همانطور که ائمه و انبیا در مقابل نفهم ها ایستادند ما هم باید بایستیم.
 • ۱۲۸ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۱۱۰ بازدید