در حال بارگذاری
بالا
  • ۲۸۹ بازدید
    

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕﺘﻢ

ﮔﻔﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ، ﭼﻨﺪ 

ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺮﺍﻏﻤﻮ ﮔﺮﻓﺖ

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
هــــــــــہ✓
    ۰۱:۵۷ ۹۴/۱۱/۸
    لاااااااایک طلااااااایی ویژه
  • ۵۷ بازدید
  • ۵۷ بازدید