در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۹ بازدید
 • ۸۷ بازدید
  مسابقه عکاسی
من هم می توانم
شما میتوانید با حضور کنار کات استندهای شخصیت های انقلابی، شهدا و شخصیت های اثرگذارمحلی
نصب شده در بلوار میثاق و میدان هفتم آذر و نمایشگاه بین المللی مشهد و ارسال عکس های به آیدی تلگرام و اینستاگرام
@manhammitavanam
و هشتگ #من_هم_میتوانم

جز برندگان خوش شانس ما باشید
نحوه داوری، میزان لایکی که به عکس مخاطبین در اینستاگرام توسط مردم زده میشود
نوشتن نام و نام خانوادگی، سن، شماره تلفن همراه تان همراه با عکس ارسالی الزامی است

#من_هم_میتوانم
 • ۷۸ بازدید
  مسابقه عکاسی
من هم می توانم
شما میتوانید با حضور کنار کات استندهای شخصیت های انقلابی، شهدا و شخصیت های اثرگذارمحلی
نصب شده در بلوار میثاق و میدان هفتم آذر و نمایشگاه بین المللی مشهد و ارسال عکس های به آیدی تلگرام و اینستاگرام
@manhammitavanam
و هشتگ #من_هم_میتوانم

جز برندگان خوش شانس ما باشید
نحوه داوری، میزان لایکی که به عکس مخاطبین در اینستاگرام توسط مردم زده میشود
نوشتن نام و نام خانوادگی، سن، شماره تلفن همراه تان همراه با عکس ارسالی الزامی است

#من_هم_میتوانم
 • ۱۰۲ بازدید
  ۲۳:۰۸ ۹۴/۰۹/۲۹
  ان شاالله ما اماده شویم تا حضرت بیایند
 • ۷۶ بازدید
 • ۹۱ بازدید
 • ۸۱ بازدید
 • ۷۶ بازدید
 • ۸۱ بازدید
 • ۱۳۳ بازدید
  شورای اجتماعی محله وکیل آباد
 • ۱۰۰ بازدید
  اگر مایلید خادم معنوی امام رضا شوید یک نیت معنوی کنید و عدد 8 را به سامانه پیامک 30003300009949 ارسال فرمایید
نیت معنوی شما هر نوع خدمتی متناسب با خودتان میتونه باشه
مثلا اگر پزشکید یک روز در سال #روز تولدتان یا هر روز دیگر# بیمارانتان رو رایگان یا با نیم بها ویزیت
یا درامدش را در راه امام رضا هزینه کنید.
اگر معلمید یک روز رایگان در مناطق محروم شهر درس بدید
اگر خانه دارید یک روز به سالمند محله تان کمک کنید یا هر نیت دیگر.
 • ۱۳۱ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۱۱۲ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۹۲ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۷۹ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۱۲۱ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۱۰۱ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۶۹ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۷۵ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۷۴ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۱۷۳ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۸۷ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۱۱۹ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۷۸ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۸۵ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۷۸ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۸۸ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۶۱ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۸۵ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۹۱ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۱۱۲ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۱۰۶ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۹۲ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۱۰۴ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۱۴۶ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۹۷ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۶۶ بازدید
  ایستگاه صلواتی جشن میلاد امام رضا (ع) - مسجد صاحب الزمان (عج) - محله وکیل آباد
 • ۸۱ بازدید
  نمایشگاه هفته دفاع مقدس 94 در محله وکیل آباد
 • ۹۰ بازدید
  نمایشگاه هفته دفاع مقدس 94 در محله وکیل آباد
 • ۱۱۵ بازدید
  نمایشگاه هفته دفاع مقدس 94 در محله وکیل آباد
 • ۷۱ بازدید
  نمایشگاه هفته دفاع مقدس 94 در محله وکیل آباد
 • ۷۴ بازدید
  نمایشگاه هفته دفاع مقدس 94 در محله وکیل آباد
 • ۷۲ بازدید
  نمایشگاه هفته دفاع مقدس 94 در محله وکیل آباد
 • ۶۳ بازدید
  نمایشگاه هفته دفاع مقدس 94 در محله وکیل آباد
 • ۹۵ بازدید
  نمایشگاه هفته دفاع مقدس 94 در محله وکیل آباد