در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۲۲ بازدید
  معرفت مرد الان منفعت جاشو گرفته
 • ۲۳۲ بازدید
  خودکشی مرگ‌قشنگیست که به آن دل بستم
 • ۵۴ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۴۷ بازدید
  جنون‌گرفت‌منو‌رفتی حالم‌خرابه
 • ۷۲ بازدید
  توقف نکن مشتی اینجا یکی هست که هیچوقت اعصاب نداره
 • ۴۵ بازدید
  گریه نکن مادر من‌یکی ساده بودم‌باختم
 • ۲۰۱ بازدید
  اول ببین خودت چه‌گهی هستی مشتی
 • ۴۷ بازدید
  خسته ام‌و زندگیو‌ادامه میدم‌فقط به عشق مادر
 • ۵۵ بازدید
  ۱۱:۱۷ ۹۵/۱۰/۲۰
  ^_^
 • ۴۷ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۶۷ بازدید
 • ۵۵ بازدید
 • ۳۲ بازدید
  ۲۳:۰۴ ۹۵/۰۹/۱۸
  ممنون
  ۲۲:۵۶ ۹۵/۰۹/۱۸
  like
 • ۲۷ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۶۸ بازدید
  ۱۳:۱۰ ۹۵/۰۹/۹
  سلام
 • ۹۹ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۵۶ بازدید
  ۰۰:۲۸ ۹۵/۰۸/۳
  قشنگه آهنگش
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۶۴ بازدید