در حال بارگذاری
بالا
 • ۲ بازدید
  جدول استرچ متال - توری کششی - تشفا
 • ۴ بازدید
  سالن جوشکاری و سنگ زنی+تشفا
 • ۲ بازدید
  استرچ متال آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک برای استفاده در سقف کاذب در ابعاد 80 در 80 سانتیمتر .
 • ۳ بازدید
  نمونه کوچک طراحی شده جهت ساخت نما سه بعدی با استرچ متال در ابعاد بسیار بزرگ.+استرچ متال+توری کششی
 • ۳ بازدید
  فرآیند تولید توری کششی-تشفا
 • ۳ بازدید
  تیغه دستگاه توری کششی-expanded metal-تشفا
 • ۶ بازدید
  نحوه ساخت توری گسترده-expanded metal-تشفا
 • ۳ بازدید
  فنس-گارد-توری-توری گسرده-expanded metal-تشفا
 • ۳ بازدید
  فنس-گارد-توری-توری گسرده-expanded metal-تشفا
 • ۳ بازدید
  فنس-توری-توری گسرده-expanded metal-تشفا
 • ۲ بازدید
  فنس-گارد-توری-توری گسرده-expanded metal-تشفا
 • ۵ بازدید
  فنس-گارد-توری-توری گسرده-expanded metal-تشفا
 • ۳ بازدید
  طراحی نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۵ بازدید
  طراحی نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۵ بازدید
  طراحی نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۳ بازدید
  طراحی نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۵ بازدید
  طراحی نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۶ بازدید
  طراحی نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۵ بازدید
  طراحی نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۴ بازدید
  طراحی نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۵ بازدید
  طراحی نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۳ بازدید
  طراحی نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۴ بازدید
  طراحی نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۴ بازدید
  نما-نمای ساختمان-توری گسترده-تشفا-معماری
 • ۲ بازدید
  سقف کاذب-تشفا-توری گسترده
 • ۴ بازدید
  سقف کاذب-توری گسترده-تشفا
 • ۴ بازدید
  توری گسترده -سقف کاذب
 • ۱ بازدید
  سقف کاذب-تشفا
 • ۲ بازدید
  سقف کاذب از جنس expanded metal
 • ۲ بازدید
  سقف کاذب از جنس expanded metal
 • ۹ بازدید
  استفاده از توری کششی در نمای ساختمان
 • ۴ بازدید
  گریتینگ مضرس یا سریتد در مناطق برفی
 • ۴ بازدید
  کف پله فلزی
 • ۹ بازدید
  گریتینگ الکتروفورج
 • ۷ بازدید
  گریتینگ سریتد یا مضرس-ایجاد اسطکاک بیشتر برای جلوگیری از سر خوردن-مناسب راهروها و فضاهای چرب
 • ۵ بازدید
  گریتینگ در صنایع نفت وگاز
 • ۶ بازدید
  گریتینگ در فضای شهری
 • ۶ بازدید
  گریتینگ الکتروفورج،تشفا
 • ۸ بازدید
  دستگاه الکتروفورج
 • ۱۱ بازدید
  ساخت هندریل با استفاده از توری گسترده(Expanded Metal) +تشفا
 • ۹ بازدید
  هندریل+تشفا
 • ۱۱ بازدید
  دریچه فلزی بازشو+گریتینگ الکتروفورج با تسمه 50در5 میلیمتر چشمه 30در 100 میلیمتر+تشفا
 • ۱۱ بازدید
  تلرانس ساخت گریتینگ - استاندارد ANSI MBG 531 - شرکت تشفا
 • ۲۶ بازدید
  پایه چراغ روشنایی طرح نهال
 • ۱۵ بازدید
  نیمکت پارکی