در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۵۴ بازدید
  ییلاق بیلگو تالش بزرگ
 • ۸۵ بازدید
  ازراست هدایت اشرف.مرحوم سید اشرف اشرف.مرحوم سید مسعود اشرف.مرحوم امیر احمدی.دهه ۵۰
 • ۲۸۳ بازدید
  نفر دوم ازراست مرحوم ابراهیم خان هژبری لیسار.خانجان میرمسعودی.جلال آقا اشرف.احمد رحیمی جولندان.سعدی بگ معیری جولندان.نفر جلوتر از همه مهدی احمد کاندیدای تالش درانتخابات مجلس شورای ملی که رقیب سرسخت رامبد بود.درپشت ایشان ظهیر بگ مشیری .دهه چهل خورشیدی
 • ۶۸ بازدید
  ارتفاعات تالش بزرگ
 • ۲۸۱ بازدید
  برنجکوبی اشرف تره طولگیلان شهرستان تالش،سال 1367
 • ۱۸۴ بازدید
  مرحوم یونس خان آقاجانی.رییس عشایر کرگانرود شمالی
 • ۱۵۶ بازدید
  ییلاق لوراهونی تالش بزرگ،عکس از عباس دانشور
 • ۸۸ بازدید
  اوستا محرم ملکی
 • ۵۷ بازدید
  از راست جمیل نامدار،اژدر طولی،قهرمان سنایی،عزت الله نامدار
 • ۲۳۲ بازدید
  از راست عزت الله نامدار،آقای رضایی،اکبر طولی،عظیم بهاری،شاپور طولی،بهمن رضایی،منصور دانشور
 • ۱۳۶ بازدید
  جوانان روستای تره طولگیلان
 • ۶۴ بازدید
  فورتبال زمین روستای تره طولگیلان
 • ۲۰۹ بازدید
  تیم اتحاد روستای تره طولگیلان
 • ۳۲۸ بازدید
  مرحومین آتاکشی کیشی نیا و روح الله خان میر مسعودی از فعالان مشروطیت منطقه تالش
 • ۶۱۱ بازدید
  از راست حسین عزیزطولی،معین نامدار،مجتبی وطن دوست،جمیل نامدار،داریوش دانشور،شهرزاد طولی،شهاب طولی،ابراهیم سنایی
 • ۱۶۳ بازدید
  رژه عشایر کرگانرود وطول تالش .نفرات جلوازراست مرحوم خانجان بیگ میرمسعودی،انورآقااشرف،اسدخان میرمسعودی وشخص عقبتر باشالگردن سفید مرحوم ظهیر بیگ مشیری میباشد
 • ۲۰۰ بازدید
  نشسته ازراست مرحوم منوچهر طولی،احمد مقدمی جولندان،ایستاده مرحوم عباداله معیری،سهراب میرمسعودی،کاووس میرمسعودی ،مرحوم احمد رحیمی جولندان
 • ۸۵ بازدید
  روستای تره طولگیلان در یك روز برفی...
 • ۱۵۶ بازدید
  روستای تره طولگیلان در یك روز برفی...
 • ۲۰۸ بازدید
  روستای تره طولگیلان در یك روز برفی...
 • ۵۹ بازدید
  روستای تره طولگیلان در یك روز برفی...
 • ۷۶ بازدید
  روستای تره طولگیلان در یك روز برفی...
 • ۶۴۲ بازدید
  دکتر فرشید حسینی
 • ۱۲۹ بازدید
  آقای عزت نامدار
 • ۳۵۸ بازدید
  آقای التفات سنایی
 • ۸۴ بازدید
  آقای خسرو كیانی
 • ۲۵۶ بازدید
  آقای جمشید حسینی
 • ۲۳۱ بازدید
  آقای فرید حسینی
 • ۹۰ بازدید
  آقای كرامت عزیزطولی
 • ۲۲۰ بازدید
  آقای قهرمان سنایی
 • ۲۹۶ بازدید
  آقای ابی سنایی
 • ۵۸ بازدید
  ییلاقات تالش بزرگ
 • ۶۱ بازدید
  تالش یک روز برفی
 • ۹۸ بازدید
  تالش سرزمین مردمان کار و تلاش
 • ۲۰۷ بازدید
  گلیم بافی توسط زنان تالشی
 • ۲۶۳ بازدید
  مسیر اسالم به خلخال در یک روز برفی
 • ۵۸ بازدید
  ییلاقات تالش بزرگ
 • ۵۳ بازدید
  ییلاق سوباتان تالش
 • ۶۹ بازدید
  کوچ نشین تالشی
  ۰۲:۲۲ ۹۴/۱۰/۱۲
  بیاد ساده زیستی و سختی های زندگی و استقامت پدرانم که در گذشته داشتند افتادم خیلی برایم این گونه زندگی کردن ارزشمند است عالیست
 • ۴۱۷ بازدید
  زنان تالشی در مراسم عروسی
 • ۵۶۸ بازدید
  زن تالشی با لباس محلی
  ۱۸:۲۸ ۹۴/۰۹/۶
  salam
 • ۵۴ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۵۰ بازدید