در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۰۵ بازدید
  
مـادر بزرگ میگفت:
آدم بوی غذایی را بشنود
دلـش بخواهد
و نداشته باشدش
نفسـش میماند, مریض میشود!
دیـروز کنـار پنـجره
بـوی عطرت
می آمد...
#مریم_قهرمانلو
  سلام لطفاازپیج ماهم دیدن بفرمایید.ممنون
 • ۱۹۲ بازدید
  
فرسود پای خود را چشمم به راه دور
تا حرف من پذیرد آخر که!
زندگی ؛ 
رنگ خیال ،
بر رخ تصویر خواب بود...
#سهراب_سپهری
  ۲۰:۰۰ ۹۵/۱۰/۲۲
  ↘️↗️↘️↗️↘️↗️لایکـــــــــــL I K E✔️ــــــــــــــ✴️☪️ ↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️لایکـــــــــــL I K E✔️ــــــــــــــ✴️☪️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️لایکـــــــــــL I K E✔️ــــــــــــــ✴️☪️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️لایکـــــــــــL I K E✔️ــــــــــــــ✴️☪️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↗↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️لایکـــــــــــL I K E✔️ــــــــــــــ✴️☪️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗لایکـــــــــــL I K E✔️ــــــــــــــ✴️☪️️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↗↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️لایکـــــــــــL I K E✔️ــــــــــــــ✴️☪️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️لایکـــــــــــL I K E✔️ــــــــــــــ✴️☪️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↗↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️لایکـــــــــــL I K E✔️ــــــــــــــ✴️☪️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️لایکـــــــــــL I K E✔️ــــــــــــــ✴️☪️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗✴️✡️️↘️↗️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↗↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↗↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️️↘️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️↘️✴️✡️↗️↘️↗️↘️↗️↘️↗️
  ۱۹:۲۵ ۹۵/۱۰/۲۲
 • ۷۸ بازدید
  ۰۵:۱۲ ۹۶/۱۱/۶
  سلام چرا برنمیگردید؟؟. منتظریم
  ّ
  ۱۹:۴۳ ۹۵/۱۰/۲۱
  لایــــــــــڪ
 • ۱۰۶ بازدید
  
انسانهای خوب
خوشبختی را تعقیب نمی کنند 
زندگی می کنند
وخوشبختی پاداش مهربانی، صداقت،
درستکاری و گذشت آنهاست...
خوب بودن را تمرین کنیم
  ۱۱:۳۵ ۹۵/۱۰/۱۲
  سلام مریم خانممم ازتون دعوت میکنم به کمپین #خدایا_دوست_دارم شرکت کنین کافیه روی کلمه #خدایا_دوست_دارم ضربه بزنین عکس لوود میشه.. سپاس
 • ۷۹ بازدید
  
بیا چند روزى جاهایمان را عوض كنیم!
تو عاشقم شو
و من
بیخیال ترین آدمِ دنیا...
#علی_قاضی_نظام
  ۲۲:۳۱ ۹۵/۱۰/۱۱
  سلام بله چرا که نه باعث افتخاره
  ۲۲:۲۶ ۹۵/۱۰/۱۱
  سلام قرار تو شهر ما یه نمایشگاه راجع به حجاب برگزار بشه بنده مسئولیت جمع آوری مصالب مرتبط با این موضوع هستم میتونم از پستای شما هم استفاده کنم
 • ۵۳ بازدید
  ۱۷:۱۹ ۹۶/۰۶/۱۹
  در آرزوی آمدنت ...
 • ۶۶ بازدید
 • ۹۶ بازدید
  ۱۲:۲۶ ۹۵/۱۰/۹
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
 • ۶۳ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۷۶ بازدید
  
به زنان عینکی
توجه بیشتری نشان دهید
نه به این خاطر که
زنان با عینک زیباترند، نه!
به این خاطر که
احتمالا
آنها در زندگی شان
کمی بیشتر
گریه کرده اند...
 • ۸۷ بازدید
  
بعضی‌ها
خودشان دلیل دوست داشتنشان می‌شوند،
آنهایی که می‌گویند:
باهم راه برویم
باهم درستش می‌کنیم....
باهم
کلا کیف دارد...
 #صابر_ابر
 • ۱۲۹ بازدید
  
در من ریشه کرده ای
اسمت 
که می آید،
گونه هایم گُل می اندازند ...
خنده هایم شکوفه می کنند...
 • ۷۶ بازدید
  
تنها به غمم تسکین ، بخشد غزلِ حافظ
آنجا که چه زیبا گفت:
داد از غمِ تنهایی...
 #محسن_دولتی
 • ۱۲۶ بازدید
  
 یلدا یعنی یادمان باشد زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت 
یلدا مبارک!
  ۲۳:۲۱ ۹۵/۱۰/۱
  ممنون اولین شب زمستونیتون بخیر
  ۲۳:۱۹ ۹۵/۱۰/۱
  یلدات مبارک :)
 • ۶۶ بازدید
  من
دوستت دارم
به حد
غیر ممکن ها . .
#پویا_جمشیدی
 • ۱۰۴ بازدید
  
هر ثانیه که می‌گذرد
چیزی از تو را باخود می‌برد
زمان؛غارتگر غریبی است!
همه چیز را بی اجازه می‌برد
و تنها یک چیز را
همیشه فراموش می‌کند
حس دوست داشتن تو را...!
#آنتوان_دوسنت_اگزوپری
 • ۸۵ بازدید
  
چقدر وخیم است
میانِ این همه دل مشغولی
یادِ تو افتادن...
#مریم_قهرمانلو
 • ۶۰ بازدید
  
خدا دلش میخواست 
مردم عاقبت به خیر شوند ؛
تورا به زمینیان هدیه کرد...
 والا پیامدار 
عیدتون مبااااااارک
 • ۶۹ بازدید
  
همه
ذراتِ هوا
تُـــــــــو
#محمدعلی_بهمنی
  ۰۹:۵۸ ۹۵/۰۹/۲۶
  سلام روزخوش ....لااااایک زیباست
 • ۷۱ بازدید
  
رَج به رَج میبافم
 خیالت را 
میشود بیایی 
این دوست داشتن را دورِ گردنت بیاندازم ؟
#مائده_زمان
 • ۶۶ بازدید
  
به جز حضور تو،
هیچ چیزِ این جهان بی کرانه را 
جدی نگرفتم،
حتی عشق را...!
 #حسین_پناهی
  ۰۰:۲۶ ۹۵/۰۹/۲۶
  بزرگوارید :)
  ۰۰:۲۴ ۹۵/۰۹/۲۶
  خواهش میکنم..مشکلی نیست
  ۰۰:۲۲ ۹۵/۰۹/۲۶
  بانو جان ببخشید یکی از متنای زیباتونو برداشتم بی اجازه !!:(
 • ۳۷۲ بازدید
  
زندگی بی عشق
اگر باشد ...
همان جان کندن است،
دم به دم جان کندن، ای دل
کار دشواریست ...
نیست؟
#قیصر_امین_پور
  ۱۱:۱۰ ۹۵/۰۹/۲۵
  احسنت :))))
 • ۱۸۴ بازدید
  
بعد عمری عشق بازی
ذکر تسبیحات ما را:
دوستم دارد...ندارد...
دوستم دارد...ندارد... #یاسر_قنبرلو
  ც ɨ g ℓ ɨ ⓚ £
 • ۶۱ بازدید
  
از دست‌پخت زن تعریف کن 
تا در کنار اجاق خود را قربانی کند!! #دیل_کارنگی
 • ۷۲۸ بازدید
  
مگر لایق تکیه دادن نبودم؟
تو با حسرت شانه من چه کردی؟
مرا خسته کردی و خود خسته رفتی...
سفر کرده!باخانه من چه کردی؟
  ۱۵:۱۰ ۹۵/۰۹/۲۴
  عااالی..لایک
 • ۲۰۲ بازدید
  
چه استراحت خوبی ست
در جوار خودم 
خودم 
برای خودم 
با خودم
کنار خودم..! 
#احسان_افشاری
  ۲۲:۵۶ ۹۵/۱۰/۸
  خواهش خواهری
  ۲۲:۵۵ ۹۵/۱۰/۸
  تشکر و مرسی بابت لایک
  ۲۲:۵۲ ۹۵/۱۰/۸
  زیبا ...
 • ۶۲ بازدید
  
از تمامِ دارایی ها...
یکی دو گلدانِ شمعدانی دارم 
یک جفت ماهیِ سرخ دارم 
دوچرخه ای یادگارِ پدربزرگ 
یک مدادِ دندان زده 
چندتایی شعر..
و تا دلت بخواهد 
دوستت دارم..
#حمید_جدیدی
  ۲۳:۰۱ ۹۵/۰۹/۲۳
  سپاااااس از نظرتون
  ۱۹:۱۷ ۹۵/۰۹/۲۳
  خیلیییییییی زیبا احسنت
 • ۲۶۴ بازدید
  
میزنم عینک به چشمم،
درس میخوانم،ولی...
پنج ساعت روی یک خط مانده ام،
در فکر تو ... 
 #منوره_سادات_نمایی
 • ۶۴ بازدید
  
یک زن
مگر چقدر قدرت دارد
در بزند،و کسی در را
برایش باز نکند...؟!
یک در 
مگر چقدر قدرت دارد
بسته بماند،وقتی زنی عاشق
در می زند ....!!؟
  ۲۲:۴۶ ۹۵/۰۹/۲۱
  کاش میشد بی خبر یک حلقه بر در می زدی بر خیالات محالم رنگ باور می زدی زخمهای کهنه ام دارد مداوا میشود کاش بودی بر دلم یک زخم دیگر می زدی دلخوشم با خاطراتت هر چه خوب و هر چه بد بی گمان حتی همان روزی که خنجر می زدی بی تو این دنیا جهنم ، من اسیر دوزخم کاش میشد شعبه در صحرای محشر می زدی بی وفا از داغ هجرت گشته ام بیمار و زار کاش میشد این دم آخر به ما سر می زدی در هجوم غصه هایت قلب من صد پاره شد کاش قبل رفتنت در سینه سنگر می زدی ساحل دریای چشمم شد اسیر موج خون یاد ایامی که در چشمم تو لنگر می زدی.....
  ۲۲:۳۶ ۹۵/۰۹/۲۱
  خواهش
  ۲۲:۳۳ ۹۵/۰۹/۲۱
  مرسی از متن زیباتون
 • ۳۱۹ بازدید
  
صد نامه فرستادم،
صد راه نشان دادم!
یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانی

#مولانا
  ۰۰:۴۱ ۹۵/۰۹/۲۴
  بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن
 • ۶۰۰ بازدید
  
من از تمام این دنیا
عشق می خواهم و مُشتی شعر
گل های شمعدانی پشت پنجره
و لبخندهای تو،
که تکثیر می کند عشق را
به بی نهایت...

#سارا_قبادی
  ۰۰:۴۱ ۹۵/۰۹/۲۴
  شمعدونی خوشگل ترین گل دنیااااا
  ۲۱:۱۴ ۹۵/۰۹/۲۲
  سلام ممنون بابت لایکاتون
 • ۱۳۳ بازدید
  
تنها که می شوم
به تو فکر میکنم
با خاطراتمان وضو میگیرم
دو رکعت بغض میکنم
عشق به افق تو...
  like
 • ۶۲ بازدید
  
هیچ اتفاقی 
قرار نیست بیافتد
اما آدمی است دیگر
همیشه منتظر میماند..
 • ۱۰۴ بازدید
 • ۷۷ بازدید
  
آقـــــا مبارڪ است رَداے امامتت

اے غایب از نظر بہ فداے امامتت

#العجل_یابن_الزهـــــراء
  ۱۹:۵۹ ۹۵/۰۹/۱۸
  ممنون.قابلی نداشت
  ۱۹:۵۸ ۹۵/۰۹/۱۸
  زیباست مرسی از کامنت قشنگت
  ۱۹:۵۶ ۹۵/۰۹/۱۸
  #مهدی_جان ای فاطمه راشمیم!کی می‌آیی؟ جان‌بخش‌تر ازنسیم!کی می‌آیی؟ "یَابنَ الشُّهُبِ الثاقِبَه"کی می‌تابی؟ "یَـابـنَ النَّبـَإِ العظیـم"کی می‌آیی؟
 • ۴۰ بازدید
 • ۱۰۲ بازدید
  ۱۹:۱۵ ۹۵/۰۹/۱۸
  حسین سلطان عشق ، عباس ساقی عشق ، زینب شاهد عشق ، سجاد راوی عشق ، کاروان عشق در راه است ... خود عشق نیمه شعبان خواهد رسید.
  ۱۹:۱۵ ۹۵/۰۹/۱۸
  و چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانیم اللهم عجل لولیک الفرج
  ۱۹:۱۴ ۹۵/۰۹/۱۸
  ممنون عزیزم برشما هم مبارک باشه
 • ۹۷ بازدید
  
در زندگی هر کدام از ما 
چیزهایی هست...
حتی اندک و کوچک 
که دیگران ندارند...
یاحواسشان نیست!
بیا برای همان اندک ها،
بخاطرهمان کوچک ها، 
لبخند بزنیم ...

روزهاتون پر از لبخند
 • ۵۲ بازدید
  
همیشه كه نباید دریا باشد
وسط حیاط یک خانه قدیمی هم
كه ایستاده باشی
غرق می‌شوی در خاطرات...

#سید_حسین_دریانی
  ۱۴:۳۶ ۹۵/۰۹/۱۸
  اره واقعا همینطوره متاسفانه
  ۱۴:۳۴ ۹۵/۰۹/۱۸
  هی خانه قدیمی تو این شهر که پرشد از قوطی کبریت .
 • ۱۹۵ بازدید
  
پیدا کردن نقطه ضعف دیگران،
"هوش" میخواهد.

اما استفاده نکردن از آن؛
"شعور...!"
  ۱۴:۵۲ ۹۵/۰۹/۱۸
  احسنت
  ۱۴:۳۴ ۹۵/۰۹/۱۸
  واقعا لایککککک
 • ۵۶ بازدید
  
کاش درد آنقدر کوچک میشد
که پشت میز یک کافه
مینشست
چای میخورد
ساعتش را نگاه میکرد 
و با عجله میگفت
خداحافظ...
#تارا_محمد_صالحی
 • ۷۱ بازدید
  
⚫فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام) را به محضر فرزند بزرگوارشان، حضرت حجة ابن الحسن العسکری، صاحب الزمان (عج) تسلیت می گوییم.
  ۰۲:۱۵ ۹۵/۰۹/۱۸
  امام حسن عسگری(ع) - شهادت ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺯﺩﯼ ﻭ ﺑﻮﺩ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﭘﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﺳﺎﻣﺮﻩ ﭼﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺕ ﺳﺎﻣﺮﺍ ﺷﺪ ﻗﻔﺲ ﺗﻨﮓ ﺗﻮ ﺍﯼ ﻃﺎﺋﺮ ﻗﺪﺱ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺁﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﺝ ﺑﻼ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﺕ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﻭ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺨﺖ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺪ تیره ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺕ ﮐﻌﺒﻪ ﺩﺍﺭﺩ به ﺩﻟﺶ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺭا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺶ ﮔﺬﺭﺕ ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﺁﺏ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﻧﻮﺷﯿﺪﯼ ﻭ شد ﻋﻄﺶ ﮐﺮﺑﺒﻼ ﻗﺎﺏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﺮت ﺩﺭ ﺗﺐ ﺯﻫﺮ ﺩﻝ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﯽ ﺗﺎﺏ ﺗﻮ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﯿﺪ ﺁﺗﺶ ﻏﻢ از ﺟﮕﺮﺕ ﺭﻓﺘﯽ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﺪﻑ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺒﺮﯼ ﮔﻬﺮ
  ۰۱:۳۶ ۹۵/۰۹/۱۸
  تسلیت︶︿︶
 • ۷۰ بازدید
  
حسرت واقعی را 
روزی خواهی خورد
كه می‌بینی به اندازه سن‌ات
زندگی نكرده ای...

#گابریل_گارسیا_مارکز
  ۲۱:۳۲ ۹۵/۰۹/۱۷
  -_-
  ۱۵:۴۵ ۹۵/۰۹/۱۷
  ):
 • ۱۳۶ بازدید
  
اصلا بیا علمی بگویم خواهشم را ...
من دوستت دارم تو هم عکس العمل باش!

#سعید_حسن_زاده