در حال بارگذاری
بالا
 • ۵ بازدید
  
#عکس_نوشته

#ارتش_نوین_شاهنشاهی
  ۲۱:۴۴ ۹۷/۱۱/۶
  سلام جاتون خالیه بیادتون ومنتظر حضور مجددتون هستیم
 • ۶ بازدید
  
#عکس_نوشته
 • ۵ بازدید
  
#عکس_نوشته

#اسدالله_علم

من توپ و تانک دارم

@storyiran_com
 • ۵ بازدید
  
#پوستر
 • ۵ بازدید
  
#عکس_نوشته

#وابستگی_به_بیگانگان
 • ۵ بازدید
  
#عکس_نوشته
 • ۵ بازدید
  
#پوستر
 • ۵ بازدید
  
#عکس_نوشته

⬅️ ارتش نوین شاهنشاهی
 • ۵ بازدید
  
#عکس_نوشته

#پول_ملت
 • ۶ بازدید
  
#پوستر
 • ۵ بازدید
  
#عکس_نوشته

#واگذاری_بحرین
 • ۹ بازدید
  

#عکس_نوشته

#کارتر_و_ژست_حقوق_بشر
 • ۶ بازدید
  

#عکس_نوشته

*️⃣ بحث سازش اعراب و اسرائیل
 • ۵ بازدید
  
#پوستر
 • ۵ بازدید
   

#عکس_نوشته
 • ۵ بازدید
  
#عکس_نوشته

*️⃣ تیپ نو آمریکایی
 • ۵ بازدید
  
#پوستر
 • ۶ بازدید
  
#عکس_نوشته

⬅️ توصیف ثریا همسر شاه از وضعیت فقر در تهران
 • ۵ بازدید
  
#عکس_نوشته
#فقر_در_تهران
 • ۶ بازدید
  
#پوستر
 • ۶ بازدید
  
#عکس_نوشته

*️⃣ مسائلی که سبب شکست جنبش ملی شدن نفت شد
 • ۴ بازدید
  
#عکس_نوشته

#رضایت_آمریکا
⬅️ شرط ارتباط با دیگر کشور ها
 • ۷ بازدید
  
#پوستر
رضاخان و راه آهن در ایران
 • ۸ بازدید
  
#پوستر
 • ۱۳ بازدید
  

#عکس_نوشته

✴️ ایران.لهستانی دیگر برای شوروی؟
 • ۶ بازدید
  
#عکس_نوشته
#گله_شاه_از_اشرف
 • ۷ بازدید
  
#عکس_نوشته

⬅️ بریزو بپاش از خرانه کشور برای عروسی محمدرضا و فوزیه
 • ۵ بازدید
  
#عکس_نوشته

✴️ خود رایی و خود پسندی در کلام شاه
 • ۶ بازدید
  
#عکس_نوشته
#فاجعه
  ۱۵:۰۹ ۹۷/۰۸/۱۵
  سلام تشکر بابت روشنگری با اجازه میذارم تو پیجم
 • ۶ بازدید
  
#عکس_نوشته
 • ۶ بازدید
  
#عکس_نوشته
 • ۶ بازدید
  
#عکس_نوشته

#ایران_لهستانی_دیگر
⬅️ در مسافرت شاه به مسکو
 • ۶ بازدید
  
#عکس_نوشته
 • ۷ بازدید
  
#عکس_نوشته

✴️ نخست وزیری که دختر شاه را به عقد پسرش در آورد؟
 • ۶ بازدید
  
#عکس_نوشته

#دربار_پهلوی
#نخبگان_سیاسی
 • ۸ بازدید
  
#عکس_نوشته

#وابستگی_سیاسی_شاه_به_آمریکا
 • ۹ بازدید
  

#عکس_نوشته
#ملکه_مادر
#دکترمصدق
 • ۴۴ بازدید
  

#عکس_نوشته

⬅️ جنگ اشرف وفرح 
برسر تعیین وزیران شاه
 • ۷ بازدید
  
#عکس_نوشته

#تحقیر_زیر_دستان
 • ۷ بازدید
  
#عکس_نوشته


⬅️ اعتقاد اکثر اعضای خاندان پهلوی در مورد اشرف
 • ۷ بازدید
  
#عکس_نوشته

#چاپلوسی_شاه
 • ۸ بازدید
  
#اینفوگرافیک

❌فهرستی از نمونه مشاغل خانواده سلطنت پهلوی با عنوان بروکراسی طبقاتی ‼️

 ✅ فایل باکیفیت برای چاپ در سایت
 • ۷ بازدید
  
#عکس_نوشته
 • ۷ بازدید
  
#عکس_نوشته

#چاپلوسی_و_تملق_شاه
 • ۱۱ بازدید
  
#عکس_نوشته

#باغبان_جاسوس