در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۷۰ بازدید
  «از قول من از ایشان تشکر کنید، من امشب خیلی خسته بودم، نشستم این برنامه را تماشا کردم، واقعا لذت بردم، هم آقای طالب زاده، هم مجری جوان و هم سه فیلم کوتاهی که پخش شد جالب بود. از چند نفر اشخاصی هم که آنجا بودند (مهمانها) تشکر می کنم.»
  ۰۶:۱۶ ۹۵/۰۶/۲۲
  لطفا تصاویر #لنزور رو به روز کنید
  ۰۶:۱۴ ۹۵/۰۶/۲۲
  لطفا تصاویر #لنزور رو به روز کنید
  ۰۶:۱۱ ۹۵/۰۶/۲۲
  به برنامه #ثریا افتخار میکنم که این طور دل #رهبر مون، #امام_خامنه_ای رو شاد می کنه.
 • ۱۷۷ بازدید
  دستها فریاد می زنند عنوان مستندی است اقتصادی که به چالش های همیشگی و حل نشده کشاورزی می پردازد. این مستند هم اکنون در سایت برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
دستها فریاد می زنند در واقع اولین قسمت از سری مستندهای عبور از بن بست می باشد که قرار است سه شنبه هر هفته از شبکه یک سیما به روی آنتن رود.
  ۲۱:۳۵ ۹۴/۰۸/۱۳
  به روز کنید صفحتون رو
  ۲۱:۳۵ ۹۴/۰۸/۱۳
  صفحتون تو لنزور رو تو برنامتون تبلیغ کنید.....
 • ۱۴۹ بازدید
  دستها فریاد می زنند عنوان مستندی است اقتصادی که به چالش های همیشگی و حل نشده کشاورزی می پردازد. این مستند هم اکنون در سایت برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
دستها فریاد می زنند در واقع اولین قسمت از سری مستندهای عبور از بن بست می باشد که قرار است سه شنبه هر هفته از شبکه یک سیما به روی آنتن رود.
 • ۱۶۳ بازدید
  دستها فریاد می زنند عنوان مستندی است اقتصادی که به چالش های همیشگی و حل نشده کشاورزی می پردازد. این مستند هم اکنون در سایت برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
دستها فریاد می زنند در واقع اولین قسمت از سری مستندهای عبور از بن بست می باشد که قرار است سه شنبه هر هفته از شبکه یک سیما به روی آنتن رود.
 • ۱۶۱ بازدید
  دستها فریاد می زنند عنوان مستندی است اقتصادی که به چالش های همیشگی و حل نشده کشاورزی می پردازد. این مستند هم اکنون در سایت برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
دستها فریاد می زنند در واقع اولین قسمت از سری مستندهای عبور از بن بست می باشد که قرار است سه شنبه هر هفته از شبکه یک سیما به روی آنتن رود.
 • ۱۷۳ بازدید
  دستها فریاد می زنند عنوان مستندی است اقتصادی که به چالش های همیشگی و حل نشده کشاورزی می پردازد. این مستند هم اکنون در سایت برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
دستها فریاد می زنند در واقع اولین قسمت از سری مستندهای عبور از بن بست می باشد که قرار است سه شنبه هر هفته از شبکه یک سیما به روی آنتن رود.
 • ۱۵۷ بازدید
  
سومین قسمت از سری مستندهای سالهای هسته ای، جمعه هشتم خرداد ماه 94 از شبکه اول پخش خواهد شد.
 • ۱۵۶ بازدید
  شطرنج با گرگها، عنوان دومین قسمت از سری مستندهای سال های هسته ای است. قسمت اول این مجموعه با عنوان از هیروشیما تا لوزان پیش از این از شبکه اول سیما به روی آنتن رفته است. پخش قسمت اول این مجموعه استقبال گسترده مخاطبان را در پی داشته است.
  ۲۱:۵۹ ۹۴/۰۲/۱۶
  اف بر صداوسیمایی که در طی این همه سال نه تنها به ایجاد چنین تیمهایی همت نکرده بلکه جلوی تیمهایی چنین هم سنگ می اندازد..
  ۲۱:۵۸ ۹۴/۰۲/۱۶
  خط شکنی لقب برازنده ای برای تیم ثریا است..
 • ۱۴۲ بازدید
  طالب زاده، یامین پور، شهیدی فرد و جلیلی میهمان ویژه برنامه سه سالگی ثریا
 • ۱۳۸ بازدید
  110-کدام گروه کمتر در رسانه ها دیده شده اند؟
 • ۱۱۰ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۳۴ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۴۵ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۳۹ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
  ۱۷:۱۰ ۹۳/۱۰/۲۴
  جالب بود.نیاز داره قوی تر کار بشه
 • ۱۳۱ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۱۰ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۰۲ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۱۸ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۲۰ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۰۰ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۲۴ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۳۲ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۰۶ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۰۱ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۲۸ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۱۹ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۹۹ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۰۳ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۰۸ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۳۵ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۲۴ بازدید
  این شهر به فروش می رسد، عنوان مستندی انتقادی در ارتباط با شیوه تامین مالی شهرداری های کشور و مشکلات عمیق ناشی از این شیوه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می باشد. این مستند از طریق تارنمای برنامه ثریا قابل دریافت می باشد.
 • ۱۹۴ بازدید
  پوستر تیتراژ جدید برنامه ثریا با صدای حامد زمانی
ما مردای دبستانیم
امیدایی که در سر داشت
...
  ۲۰:۲۸ ۹۳/۱۰/۱۳
  ما مردای دبستانیم ،،،، امیدی که در سر داشت پریدن یادمون داده،،،،همونکه ما رو باور داشت
  ۱۶:۰۷ ۹۳/۱۰/۱۱
  قشنگه..