در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۵ بازدید
  دیگه این روزا حتی اسمم هم یادت نیست...
 • ۱۴۵ بازدید
  هنوز روزام کوتاهه...تو هر نفس یه آهه
 • ۱۰۸۱ بازدید
  سلام از امروز به بعد داداشم به جای من میاد.شاید یه روزی برگشتم.خداحافظ
 • ۱۲۴ بازدید
 • ۳۱۵ بازدید
  یکی را دوست میدارم ولی افسوس او هرگز نمیداند/نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من که او را دوست میدارم ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمیخواند...
  ۲۳:۵۶ ۹۴/۰۳/۱
  یکی را دوست میدارم ولی افسوس او هرگز نمیداند/ نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاهم که او را دوست میدارم/ ولی افسوساو هرگز نگاهم را نمی خواند/ به برگ گل نوشتم من که او را دوست میدارم/ ولی افسوس او برگ گل را به زلف کودکی آویخت تا او را بخنداند/ به مهتاب گفتم ای مهتاب سلام من رسان و گو که او را دوست میدارم/ ولی افسوس یکی ابر سیه آمد زره روی ماه تابان را بپوشانید/ صبا را دیدم وگفتم صبا دستم به دامانت بگو از من به دلدارم که اورا دوست میدارم/ ولی افسوس ز ابر تیره برقی جست و قاصد را میان راه بسوزانید/ کنون وامانده از هر جا یکی را دوست میدارم ولی افسوس او هرگز نمیداند!...
 • ۱۴۳ بازدید
 • ۱۰۷ بازدید
  ۱۳:۰۸ ۹۴/۰۳/۲۰
  :)
  ۱۵:۳۷ ۹۴/۰۳/۴
  عالیه
  ۰۰:۴۴ ۹۴/۰۳/۱
  بله
 • ۹۶ بازدید
 • ۱۰۴ بازدید
 • ۷۹ بازدید
 • ۷۴ بازدید
  عاشق این عکسم
 • ۷۳ بازدید
 • ۸۹ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۷۹ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۹۳ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۹۴ بازدید
  من و سانی^_________^
 • ۸۹ بازدید
 • ۷۶ بازدید
 • ۹۰ بازدید
 • ۷۳ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۱۰۵ بازدید
 • ۱۳۰ بازدید
 • ۱۵۵ بازدید
 • ۹۸ بازدید
 • ۹۸ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
 • ۱۲۳ بازدید
 • ۹۵ بازدید
 • ۷۰ بازدید
  ۱۳:۰۸ ۹۴/۰۳/۲۰
  آره مرسی
  ۱۵:۳۸ ۹۴/۰۳/۴
  نازه
 • ۱۱۸ بازدید
 • ۸۲ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۱۰۶ بازدید
 • ۹۳ بازدید
 • ۹۰ بازدید
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۱۲۴ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۷۵ بازدید