در حال بارگذاری
بالا
  • ۳۷ بازدید
  • ۱۸۲ بازدید
    چه شب ساکتیست!
انگار هیچکس در دنیا نیست،
یا شاید؛
من در دنیای کسی نیستم.
  • ۷۶ بازدید
    ۰۰:۵۶ ۹۵/۰۱/۱
    چه شب ساکتیست! انگار هیچکس در دنیا نیست، یا شاید؛ من در دنیای کسی نیستم.