در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۰ بازدید
  ۱۳:۳۹ ۹۳/۱۰/۱۲
  ﯾﻪ ﻟﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ
  ۱۳:۳۰ ۹۳/۱۰/۱۲
  ﯾﻪ ﺑﻮﺵ
  ۱۷:۴۱ ۹۳/۱۰/۲
  ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ09337304359
 • ۶۷ بازدید
  ۲۰:۰۸ ۹۳/۱۰/۲۷
  متاسفم بلاک
  ۲۰:۰۱ ۹۳/۰۷/۳
  چه چشم هایی
 • ۸۱ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۵۴ بازدید
  ۰۳:۳۰ ۹۳/۱۲/۱۵
  وای چقدزیبا
 • ۷۲ بازدید
  ۲۰:۰۲ ۹۳/۰۷/۳
  قورباغه ی موتور سوار ایشون هستند؟
 • ۶۶ بازدید
  ۱۲:۱۰ ۹۴/۰۳/۱۵
  نوش جان
  ۲۰:۰۲ ۹۳/۰۷/۳
  چه باادب
 • ۴۹ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۴۲ بازدید
  ۰۱:۳۴ ۹۳/۰۶/۲۲
  مرسی
 • ۵۷ بازدید
 • ۴۸ بازدید
 • ۵۹ بازدید
  ۲۰:۰۳ ۹۳/۰۷/۳
  بی چاره این حیوان هم به دردسر افتاده!
 • ۴۹ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۷۲ بازدید
  ۱۳:۰۷ ۹۳/۰۶/۱۹
  مرسی از لاکت
 • ۶۹ بازدید
  ۱۶:۱۱ ۹۳/۰۶/۲۰
  joft chie bachan ina
  ۱۰:۴۶ ۹۳/۰۶/۱۹
  واقعا نازن
  ۰۱:۵۹ ۹۳/۰۶/۱۹
  نمی دونم
 • ۷۸ بازدید
  ۰۱:۴۷ ۹۳/۰۶/۱۹
  کاج برگ ندارخ
 • ۴۹ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۸۴ بازدید
  برای نابود کردن یک فرهنگ
نیازی نیست کتابها را سوزاند
کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند . . .
 • ۱۴۰ بازدید
  کسی که اشکمو پاک نمیکنه عمرا بذارم وقتی میخندم کنارم باشه......!!!!!!
  ۰۰:۳۷ ۹۳/۰۶/۲۰
  میشه اشکاتونو پاک کنیم؟
 • ۴۵ بازدید
  ۰۰:۴۴ ۹۳/۰۶/۱۸
  مرسی
  ۰۰:۰۶ ۹۳/۰۶/۱۸
  دم كسی گرم كه نمیشناسد مرااما نوشته هامو میخونه، تا از درونم با خبر بشهو بهم بفهمونه كه تنها نیستم …!
  ۲۲:۵۷ ۹۳/۰۶/۱۷
  خواهش
 • ۳۳ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۴۸ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۴۸ بازدید
  ۰۱:۳۱ ۹۳/۰۶/۱۷
  سکوتی کرده ام که صدای نعره هایش به آسمان هفتم رسیده... وای به حال وقتی که فریاد بزنم
 • ۵۰ بازدید
 • ۵۱ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۵۱ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۵۱ بازدید
 • ۶۱ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۵۴ بازدید
 • ۵۵ بازدید