در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۷۱ بازدید
 • ۱۳۱ بازدید
  ۱۲:۰۱ ۹۵/۱۲/۲۹
  لایک
 • ۱۵۹ بازدید
  ۱۷:۰۶ ۹۵/۰۳/۲۲
  لایک
  ۲۱:۵۰ ۹۴/۱۲/۹
  ای جــــــانم
  ۲۰:۰۳ ۹۴/۱۲/۳
  60 درصد :)
 • ۲۰۸ بازدید
  ساعت شنی به من یاد داد
باید خالی شوی 
تا پُر کنی کسی را،
دلی را، چشمی را، گوشی را....
خالی کنی خودت را از نفرت تا پُر کنی کسی را از عشق...
خالی کنی چشمت را از کینه تا پر شود چشمی از آرامش...

یادت باشد
ساعت شنی روزی می چرخد
و این بار این تو هستی که پُر میشوی
از آنچه خودت پُر کرده ای دیگران را...
  ۱۲:۰۱ ۹۵/۱۲/۲۹
  پلیز لایک اند کامنت
  ۱۵:۴۸ ۹۴/۱۱/۲۳
  سلام خوش اومدی
  ۲۰:۱۹ ۹۴/۱۱/۱۰
  لایک