در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۷ بازدید
  اگه روزی رسید كه من نبودم، تمام وصیتم به تو اینه: خوب بمون، از اون خوبایی كه من عاشقت بودم...
  ۱۴:۰۱ ۹۶/۰۷/۷
  شایان -.-
  s
  ۱۷:۴۶ ۹۶/۰۵/۱۹
  كسافتم كجایی؟:| كجایی تو بی من تو بی من كجایی!؟
  ۰۱:۴۱ ۹۶/۰۴/۱۰
  چطوری شایان خوبی؟