در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۰ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۳۳ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
کسب مدال طلای جهانی کرواسی
  ۱۸:۰۲ ۹۷/۰۸/۱۵
  سلام، احسنت، موفق باشید :)
  ۱۹:۲۷ ۹۷/۰۸/۸
  پاینده وپیروزباشید
  ۱۳:۳۵ ۹۷/۰۸/۸
  موفق باشی
 • ۲۷ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
 • ۱۷ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری
  ۱۳:۳۶ ۹۷/۰۸/۸
  آفرین مهندس
 • ۳۱ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری
 • ۱۸ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری
 • ۱۹ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری
 • ۳۸ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری
 • ۱۵ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری
 • ۲۹ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری
 • ۱۹ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری
 • ۱۸ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری
 • ۲۷ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری
 • ۱۱ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری
 • ۱۰ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
 • ۱۴ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
کسب مدال طلای جهانی آلمان
 • ۱۲ بازدید
  شاهین گوانجی برترین مخترع سال ایران
موزه علوم و فناوری