در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۶ بازدید
 • ۶۹ بازدید
  ba sedash zendam"
rohesh shad'
  ۲۱:۴۴ ۹۴/۰۱/۲۵
  روحش شاد
 • ۱۰۰ بازدید
  ۰۴:۰۶ ۹۴/۰۱/۲۳
  ﺳﻼﻡ ﺑﺎﺗﺸﻜﺮاﺯﺷﻤﺎ ﻟﻂﻒ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﺯﺩﻳﺪ ﺁاﻟﺒﻮﻡ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻻااااااااااﻳﻚ ﺩاﺭﻩ ,,
 • ۶۸ بازدید
  tafavot farhangi beyn sag va arab
 • ۱۰۰ بازدید
  ۰۴:۰۸ ۹۴/۰۱/۲۳
  ﻻااااااااااﻳﻚ ﺩﺭﻭﺩﺑﺮﻛﻮﺭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ,,ﺁاااااااااااﻓﺮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﻳﻦ ,,
 • ۴۸ بازدید
  shabahat ro bebin!!!
 • ۱۱۸ بازدید
  ۰۴:۰۹ ۹۴/۰۱/۲۳
  ﻻاااااااااااﻳﻚ ﻋﺎاااااااااااﻟﻴﺴﺖ ,,
 • ۷۹ بازدید
  ۲۰:۵۷ ۹۴/۰۱/۲۰
  خوش به حال انارها و انجیرها . دلتنگ که میشوند . . . . . . . . می ترکند..!!
 • ۴۰ بازدید
  ۱۲:۴۸ ۹۴/۰۱/۲۳
  ما را چ شده ک سر به زیریم.....ما زاده کوروش کبیریم......
  ۰۴:۱۱ ۹۴/۰۱/۲۳
  ﻻاااااااﻳﻚ ﻋﺎاااااااااﻟﻲ ﺁاااااااااااﻓﺮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﻳﻦ ,,
 • ۶۹ بازدید