در حال بارگذاری
بالا
  • ۱۹ بازدید
    رقص ماهی ها امسال گونه ی دیگری است...گویی كه ان ها میدانند امسال از ان سال لعنتی قبلی خیلی بهتر است ...امسال میدانند كه هیچ مرگی نیست...هیچ كجا جنگ نیست...داعش كسی را نمیكشد ...امسال میدانند كه سونامی امسال سونامی جنوب نیست سونامی عشق است و امید...عشق در راه است!سال نو مبارك❤❤