در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۸۲ بازدید
  ۱۶:۳۷ ۹۴/۰۴/۱۹
  لاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
  ۰۳:۰۹ ۹۴/۰۱/۱۲
  درخت زندگی ما که فقط بنده ایم، با لبی پر خنده ایم از درخت زندگی، میوه ی عشق کنده ایم می رویم که جان دهیم،خود را به پایان دهیم در مسیر زندگی، از بدی آکنده ایم شکر خدایی کنم کز همه کس برتر است نام تو آرم زبان دل که خدایی تر است از همه چیز رانده ام، عاشق و در مانده ام از عطر خوش پیرهنت ، اسم تو را خوانده ام تو شمعی من پروانه، تو عشقی من روانه با نفس قلب تو، سرایم این ترانه صبح خروس خوان تو زندگی دیگر است نوکری عرش تو بندگی برتر است
  ۰۲:۳۴ ۹۴/۰۱/۱۲
  تنها تو می مانی دل داده ام بر باد ، بر هر چه باداباد مجنون تر از لیلی ، شیرین تر از فرهاد  ای عشق ؛از آتش ٬ اصل و نسب داری  از تیره ی دودی ، از دودمان باد  آب از تو توفان شد ، خاک از تو خاکستر از بوی تو آتش ، در جان باد افتاد  هر قصر بی شیرین ، چون بیستون ویران  هر کوه بی فرهاد ، کاهی به دست باد  هفتاد پشت ما از نسل غم بودند  ارث پدر ما را ، اندوه مادرزاد از خاک ما در باد ، بوی تو می آید  تنها تو می مانی ، ما می رویم از یاد