در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۴ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۴۱ بازدید
  ۲۳:۲۰ ۹۵/۰۵/۶
  این دست راسته آقاس!?
 • ۴۵ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۵۳ بازدید
 • ۶۰ بازدید
  رخنه نرم تا عمق رسانه ای جوان
  ۱۸:۰۰ ۹۴/۰۸/۷
  #مرگ_بر_تلگرام_صهیونیستی #رسانه_انقلابی_نباید_مبلغ_صهیونیستها_باشد
  ۱۶:۱۳ ۹۴/۰۸/۷
  #مرگ_بر_تلگرام_صهیونیستی_رسانه_انقلابی_نباید_مبلغ_صهیونیستها_باشد
  ۱۶:۰۷ ۹۴/۰۸/۷
  #مرگ_بر_تلگرام_صهیونیستی_رسانه_انقلابی_نباید_مبلغ_صهیونیستها_باشد
 • ۵۹ بازدید
  غفلت از جنگ نرم تا کی؟
  ۱۸:۰۰ ۹۴/۰۸/۷
  #مرگ_بر_تلگرام_صهیونیستی #رسانه_انقلابی_نباید_مبلغ_صهیونیستها_باشد
  ۱۶:۱۳ ۹۴/۰۸/۷
  #مرگ_بر_تلگرام_صهیونیستی_رسانه_انقلابی_نباید_مبلغ_صهیونیستها_باشد
  ۱۶:۰۵ ۹۴/۰۸/۷
  #مرگ_بر_تلگرام_صهیونیستی_رسانه_انقلابی_نباید_مبلغ_صهیونیستها_باشد
 • ۳۱ بازدید
  همکاری های ننگین غیر قابل اغماض...
  ۱۶:۱۴ ۹۴/۰۸/۷
  #مرگ_بر_تلگرام_صهیونیستی_رسانه_انقلابی_نباید_مبلغ_صهیونیستها_باشد
  ۱۴:۵۱ ۹۴/۰۸/۷
  #مرگ_بر_تلگرام_صهیونیستی_رسانه_انقلابی_نباید_مبلغ_صهیونیستها_باشد
  ۱۴:۲۵ ۹۴/۰۸/۷
  #جام_نیوز_تقویت_دشمنان_اسلام_را_رها_کن
 • ۹۵ بازدید
  وقتی اعانه به ظالم عادی شود....
  ۱۶:۱۴ ۹۴/۰۸/۷
  #مرگ_بر_تلگرام_صهیونیستی_رسانه_انقلابی_نباید_مبلغ_صهیونیستها_باشد
  ۱۱:۱۵ ۹۴/۰۸/۷
  اگر ولی امر مسلمین و مستضعفین جهان حضرت امام خامنه ای مذاکره با آمریکا را به علت ضررهای بی شماری که دارد و منفعت هایی که اصلاً ندارد ممنوع اعلام نموده اند قطعاً و یقیناً تسلط و سیطره و اشراف کامل اطلاعاتی دشمنان اسلام و مسلمین را نیز ممنوع می دانند مسئله ای که متاسفانه بوسیله نفس حضور این جاسوس خانه های همیشه همراه در فضای مجازی ما در حال وقوع است.
  ۱۱:۰۸ ۹۴/۰۸/۷
  لعنت خدا بر کسانی که به تقویت دشمنان اسلام و مسلمین مشغولند...
 • ۶۱ بازدید
 • ۴۸ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۹۰ بازدید
 • ۷۲ بازدید
  دلبری برگزیده ام که مپرس..
 • ۵۸ بازدید
  مطیع امر رهبریم. ...
 • ۶۴ بازدید
 • ۵۰ بازدید
  محصولات ایرانی