در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۶۸ بازدید
  ارﺛﯿﻪ زﻫـﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨــﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﺗﺎ دادن ﺟﺎن ﻣﻄـــﯿﻊ رﻫــﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ

راﻫﯿﺴﺖ ﭘﺮاز ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب و دﻏﻞ

ﺑﺎﯾـــﺪ ﮐﻪ ﮐﺘــﺎب ﻋﺸﻖ ازﺑﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رﻫـــــــــﺒﺮا ﻧﻤﺮدن ﻇﻠﻢ اﺳﺖ

در ﮔﻮﺷﻪ ی ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدن ﻇﻠﻢ اﺳﺖ

ﻣﻦ ﻣﻘـــﻠﺪ ﻓﺎﻃـــــــــﻤﻪ ی زﻫـــــــــــﺮاﯾﻢ

در راﻩ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﯿـــــﻠﯽ ﻧﺨﻮردن ﻇﻠﻢ اﺳﺖ
  ۰۳:۵۸ ۹۵/۰۲/۱۴
  سلام،رسیدن بخیر، مجدد به جمع دوستان لنزوری خوش اومدی
  at
  ۱۶:۱۶ ۹۵/۰۱/۱
  وهمچنین
  at
  ۱۶:۱۵ ۹۵/۰۱/۱
  خیلی ممنون
 • ۱۸۰ بازدید
  كامنت اول رو بخونید ممنون
  ۰۰:۴۷ ۹۴/۰۹/۲۰
  ممنون از لطفتون
  at
  ۱۶:۲۹ ۹۴/۰۹/۱۹
  علیک سلام فدات
  at
  ۱۶:۲۸ ۹۴/۰۹/۱۹
  قربونت داش فدایی داری همینکه یادی از ما کردی یه دنیا می ارزه
 • ۵۱۲ بازدید
  تقدیم به هر کس که داره این پست رو میخونه :
الهی غصه تو قلبت بمیره
تنت سالم ، دلت هرگز نگیره
الهی درد و غم از تو جداشه
الهی صاحب قلبت خداشه
الهی هر کجا باشی عزیزم
خدا بر صحن قلبت گل بپاشه
  ۰۳:۵۹ ۹۵/۰۲/۱۴
  الهی آمین، سلام،تشکر وتقدیم به وجود بامحبتت :))
  ۰۰:۱۰ ۹۴/۱۱/۱۸
  آمین
  ۱۱:۵۴ ۹۴/۰۷/۲
  سلام.بسیارزیبا...ممنون✔✔✔
 • ۶۶۰ بازدید
  تقدیم به رهبر عزیزم 

مادرم گفت که گر سر بنهی در قدم سید علی 
شیر من باد حلالت پسرم یارت علی 
شیر مادر چه اثر ها که ندارد دیدی 
رهبر ما چه پسر ها که ندارد دیدی 
هر که زنده است و مخالف ب امامش باشد
 هر چه خوردست ازین سفره حرامش باشد...
  at
  ۰۰:۴۷ ۹۴/۰۳/۱۰
  سلام همچنین عاشق تمام وجود اقاهستم
  ۱۱:۵۳ ۹۴/۰۳/۹
  سلام عاشق ابوهت آقا هستم عالی بود
  ۰۰:۵۳ ۹۴/۰۲/۳۱
  اینه...
 • ۶۵۶ بازدید
  مینویسم خاطرات با اشك و آه....
درشبی تاریك وغمگین وسیاه....
مینویسم خاطرات از روی درد....
تابدانی دوریت با من چه كرد....
  ۰۶:۵۹ ۹۴/۰۷/۱۱
  عالیه
  ۲۲:۴۸ ۹۳/۱۲/۲۵
  غلط است هرکه گوید دل به دل راه دارد. دل من ز غصه خون شد دل او خبر ندارد...
 • ۹۸۹ بازدید
  ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻮزﻩ ﮔﺮ از ﺧﺎک اﻧﺪاﻣﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎﻗﻢ ﮐﻪ از ﺧﺎک ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺳﻮﺗﮑﯽ ﺳﺎزد ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺳﻮﺗﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﺴﺘﺎخ و ﺑﺎزﯾﮕﻮش و او ﯾﮏ رﯾﺰ و ﭘﯽ در ﭘﯽ دم ﮔﺮم ﺧﻮدش را در ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻔﺸﺎرد و ﺧﻮاب ﺧﻔﺘﮕﺎن ﺧﻔﺘﻪ را آﺷﻔﺘﻪ ﺗﺮ ﺳﺎزد ... ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﺸﮑﻨﺪ داﺋﻢ ﺳﮑﻮت ﻣﺮﮔﺒﺎرم را
  at
  ۱۹:۳۸ ۹۴/۰۲/۲۹
  نه اطلاع نداشتم
  ۱۷:۰۵ ۹۴/۰۲/۲۹
  یه گروه ضدنظام اسلامی وطرفتار داعش و...ظهری یکی از بچه ها که طرفتار این گروهابودرفتم تو پیجش گفتم شاید واستون جالب باشه...ببخشیدپژاک
  at
  ۱۲:۲۳ ۹۴/۰۲/۲۹
  نه !!چطور؟؟
 • ۴۴۰ بازدید
  چشم به راه كسی باش كه امدنش بوی ماندن بدهد...
طوری درآغوشت بگیردكه خودرا<<مچاله>>اغوشش كنی...
وبگویی من دلم گمشدن میخواهدگمشدن میان آغوشت...
  at
  ۲۱:۵۶ ۹۴/۰۱/۸
  خوش باش دادا تو فكرمن نباشی خوش بگذرون دادا من دیه نتو خاموش میكنم شب خوش خوب بخوابی چوك بای
  ۲۱:۳۴ ۹۴/۰۱/۸
  فعلا اصفهانم ، بیام گرگان حتما میام سراغت
  at
  ۲۱:۲۵ ۹۴/۰۱/۸
  سلام هستم فعلا
 • ۲۱۶۵ بازدید
  عشق یعنی حسرت پنهان دل...
زندگی در گوشه ویران دل...
عشق یعنی سایه دریك خیال...
ارزویی سركش ومحال...
  ۱۱:۱۳ ۹۴/۰۵/۲۹
  خواهش میکنم.امیدوارم همیشه خوش باشید.
  at
  ۱۰:۳۱ ۹۴/۰۵/۲۹
  خیلی ممنون خوشحالم کردی یادی از ما کردی
  ۰۹:۵۹ ۹۴/۰۵/۲۹
  تشکر.ان شاا...ک مشکلاتتون ب این زودی زود حل شه.خواهش میکنم
 • ۱۷۶ بازدید
  | + | 0:20 | 1390ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 6 ﺷﻬﺮﯾﻮر |no name: ﻧﻮﺷﺘﻪ ای از ﯾﻚ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن

... ﮔﻨﺠﺸﮏ و ﺧﺪا

: ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ

, ﻻﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺘﻢ , آراﻣﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ام , ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ام ﺑﻮد

ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻮ آن را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ. ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎی ﺗﻮرا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ؟ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ :

ﻣﺎری در راﻩ ﻻﻧﻪ ات ﺑﻮد , ﺗﻮ ﺧﻮاب ﺑﻮدی , ﺑﺎد را ﮔﻔﺘﻢ ﻻﻧﻪ ات را واژﮔﻮن ﮐﻨﺪ

!!! آﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ از ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺎر ﭘﺮﮔﺸﻮدی

ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻼﻫﺎ از ﺗﻮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺤﺒﺘﻢ دور ﮐﺮدم وﺗﻮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ... دﺷﻤﻨﯽ ام ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﯽ
  at
  ۰۰:۲۹ ۹۴/۱۲/۲۵
  سلام خواهش فعلا کار دارم ان شاءالله بعد بقیه پستاتونم میبینم
  ۰۰:۱۰ ۹۴/۱۲/۲۵
  سلام،بابت امتیازا ممنون.در پناه حق باشید
  ۲۱:۲۰ ۹۴/۰۶/۳۱
  عالی و زیبا
 • ۱۸۴ بازدید
  آﻫﺴﺘﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارم و ﻣﯽ روم از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ

و ﺗﻮ در ﺳﻄﺮ ﺳﻄﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ
 • ۳۰۳ بازدید
  ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ .. ﺟﺎﺩﻩﺍﺵ ﺑﺎﻣﻦ ...ﺟﻨﮕﻞ ﺧﯿﺲ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﻦ ... ﺟﻤﻊﮐﺮﺩﻥ ﻫﯿﺰﻡ ﺑﺎ ﻣﻦ ... ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺗﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ ....ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎاااااااااااا ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻭ ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ........ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ 
ﺗﻮ ..........
  ۲۰:۵۶ ۹۴/۰۱/۱
  داداش یا خواهر عزیز ایشالا روزیه خودتون
  at
  ۰۲:۲۳ ۹۳/۱۲/۲۳
  قربوست@alireza077
  ۱۷:۳۹ ۹۳/۱۲/۳
  بخاطر لایكاتون ممنون،
 • ۲۰۶ بازدید
  شنیـــدم با دلم قهـــری ,
ولی یــادت هنوز با مـــاست ...
تو این قـــلـــب تـــرک خوردم
همیــــشه پرچـــمت بالاست
غـــرورم زیــر پــاهاته ,
شـــدم بازیـــچه ی دستـــات
الان زوده نمیـــفهــــمی چه
کاری کرد با دلــــم حـرفـــات
  ۰۰:۴۱ ۹۴/۰۴/۲۰
  لااااااااااااااایک طلاییی
  at
  ۱۵:۲۸ ۹۴/۰۲/۳۰
  خیلی ممنون
  ۱۵:۲۶ ۹۴/۰۲/۳۰
  عااااااالی لااااااااااااایک
 • ۳۰۳ بازدید
  ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ ام را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﯾﺎد ﺗﻮ از ﺳﻘﻒ اﺗﺎﻗﻢ ﭼﮑﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ؟
  ۰۵:۱۱ ۹۳/۱۱/۱۹
  افسوس که زنده کش مرده پرستیم
  :(
 • ۶۵۵ بازدید
  چه سکوتی دنیا را فرا می گرفت!!! اگر هرکسی تنها به اندازه ی صداقتش سخن میگفت...
  ۱۹:۴۵ ۹۴/۰۳/۳
  سلام
  at
  ۱۹:۰۸ ۹۴/۰۳/۳
  این چه حرفیه نه خوش بگذره فعلا
  ۰۱:۱۳ ۹۳/۱۱/۱۹
  لایک
 • ۴۰۲ بازدید
  حاضرم دردتنهایی روبكشم ولی ولی ناز كسی كه هرچندروز یه بارتركم میكنه رو نكشم
  ۲۰:۵۸ ۹۴/۰۱/۱
  بهترین کاره
  ۲۳:۳۶ ۹۳/۱۱/۱۷
  سلام دوستان خوشحال میشم آلبوم منم دنبال کنید.....
  ۰۶:۲۲ ۹۳/۰۳/۱۹
  داداش سامان مهم نیست خودتو ناراحت نکن!بیخیال
 • ۲۱۹ بازدید
  باهمه طوفان بودنم گردبادی گشته ام/درخودم پیچیده ام محتاج یادی گشته ام.
هركجایك روزنی دیدم گذركردم ازان/درپی ات وعده هایی كه تودادی گشته ام.
خون دل میخوردم ودرهردوطرف جاری شدم/درپی ات گاهی به غم گاهی به شادی گشته ام
  ۱۶:۴۰ ۹۳/۰۴/۵
  ممنون بابت لایکات.
  at
  ۱۶:۲۴ ۹۳/۰۲/۲۱
  سلام ابجی هی یه مشكلاتی بودنمیتونستم بیام
  ۱۴:۲۶ ۹۳/۰۲/۲۱
  داداشی چرا عکس نمیزاری
 • ۱۹۹ بازدید
  كوه با نخستین دردها اغازمیشود.انسان بانخستین دردها...!!!بخاطردردهایت غمگین نباش.....اونایی كه بی دردزندگی میكنن انسان نیستن
  at
  ۰۷:۲۷ ۹۳/۰۳/۷
  خودت قشنگی كه قشنگ میبینی
  ۰۷:۱۶ ۹۳/۰۳/۷
  قشنگہ
 • ۲۹۳۲ بازدید
  اگه میخوای همه دوست داشته باشن با ادب باش واز هیچ كس محبت تودریغ نكن
  at
  ۰۱:۵۷ ۹۴/۰۴/۲۰
  همچنین شب خوش
  ۰۱:۳۴ ۹۴/۰۴/۲۰
  @saman.atشب خوبی داشته باشین شب بخیر
 • ۱۹۳ بازدید
  یارضابریازده امام چودلم تنگ میشودمی آیم وطواف مزارتومیكنم
  ۰۷:۳۵ ۹۴/۰۴/۱۶
  صدمیش قسمت من شد
  at
  ۰۷:۰۵ ۹۴/۰۴/۱۲
  خیلی خیلی ممنون
  ۰۷:۰۲ ۹۴/۰۴/۱۲
  حضورت همیشه سبز ،،زندگیت بنور الهی روشن،،ب غفران رب رحمان،،گلشن باد،
 • ۱۲۸ بازدید
  درچهلومین روزتنهاچیزی كه برای همه تداعی میشودحدیث خون وپیروزی هست
  ۲۱:۵۹ ۹۴/۰۴/۴
  چهره معصوم(-):-(
  at
  ۰۰:۰۲ ۹۳/۱۲/۲۹
  ممنون
  ۲۳:۲۹ ۹۳/۱۲/۲۸
  خیلی قشنگه
 • ۱۴۳ بازدید
  اللهم اجعلنی عندك وجیهابالحسین علیه السلام;نام تورامیبرم وزیبامیشوم
  ۱۰:۳۷ ۹۴/۰۲/۲۵
  آمین
 • ۲۸۶ بازدید
  ثاراللهی ام،اباعبداللهی ام دربحرمحبتت همچون ماهی ام جایش بوده تاكنون پایت جان دهم مولاجان تودرگذرازكوتاهی ام
  at
  ۰۳:۱۶ ۹۴/۰۷/۲
  خیلی ممنون داش همچنین
  ۲۱:۲۲ ۹۴/۰۶/۳۱
  ممنون از لطف و محبتتون دوست عزیز
  at
  ۲۲:۳۱ ۹۴/۰۲/۲۶
  سلام خیلی ممنون همچنین خوشوقتم