در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۵ بازدید
  ۲۳:۳۴ ۹۷/۰۴/۲
  در اینستاگرام ، صفحه ( Page ) فعّالی ، با همین تصویرِ پروفایل ، آمادهٔ پذیرائیِ زیبایی شناسانه ، از شماست .
 • ۹ بازدید
  ۱۷:۳۱ ۹۷/۰۴/۲
  می توانید ، به آلبومِ " با همراهان " ( از جمله آلبوم هایم ) ؛ سر بزنید و نمونه های دیگر را هم ، ببینید .
  ۱۷:۳۰ ۹۷/۰۴/۲
  سلام . منظوری نیست . معمولاً به احترام ، و تقدیر از کسانی که ، پُست هایم را دنبال می کنند ، با طرّاحی های اینچنینی ، به آن ها ، عرضِ ادب نموده ، تشکّر می کنم ، و چون ، در آلبومِ شما ، تصاویرِ ورزشی بود ، این دو تصویر را ، انتخاب کردم .
  ۱۶:۰۵ ۹۷/۰۴/۲
  منظور این عکس چیست؟؟؟
 • ۴ بازدید
  ۹/۰۰۰ و یکمین تصویرِ تقدیمی را ، به دیارِ سبزِ پدری و مادری ام ، اختصاص دادم . به دلایلی ، قصّه ام با لنزور ، و لنزوری های مهربان ، قصّهٔ " مانــدن " و " نمانـــدن " است .
 • ۹ بازدید
 • ۷ بازدید
 • ۸ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۸ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۱۵ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۱۴ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۷ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۶ بازدید