در حال بارگذاری
بالا
  • ۱۵۹ بازدید
    کنارت که هستم...
عمیق تر نفس می کشم
هوا باهم بودنمان را می بلعم و مبتلاتر می شوم...
کنارم بمان اگر می خواهی زنده بمانم...
تو بابودنت، تمام بودن من هستی...