در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۴ بازدید
  #بسلامتــــی کسی‌ که

وقتی‌ بغلـش کردم تمام تنــــم لرزید;

نه واسه خوشحالـــی ...

 یا واسه عشــــق بازی....

واسه ترس از فــــردای بدون اون...!
 • ۴۴ بازدید
   همون بهترکه بزرگ نشیو زمان نگذره که باگذشت زمان نمیدانی چ چیزهای راازدست خواهی داد
 • ۴۳ بازدید
 • ۵۲ بازدید
  ۰۹:۴۰ ۹۵/۱۲/۱۸
  بچه کجاید؟؟؟
  ۰۹:۴۰ ۹۵/۱۲/۱۸
  خیلی زیباست
 • ۵۵ بازدید
 • ۴۳ بازدید
  همیشه نبایدظاهرودید
 • ۴۷ بازدید
  جاده