در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۳۱ بازدید
  هیچ حقیقتی _
زیباتر از لبخند تو ندیدم ... 
فقط_
بخاطر چند لحظه حضور تو در خوابم ...
باز بگو، 
چرا هوای تو را دارم ...!
  ۱۰:۱۲ ۹۵/۱۱/۲۰
  جات خالیه
  ۱۲:۵۴ ۹۵/۰۸/۲۳
  درود بر شما.حقیقتا جای شما خالیست.....
  ۲۱:۳۹ ۹۴/۱۲/۱۷
  کجاااااایییی؟؟: دلم تنگه عزیزم بیا دیگه
 • ۱۶۹ بازدید
  
دل پر حرفی دارم ...
لبی خاموش، 
سکوت غمگینی را فریاد میزنم، 
گویی هزاران سال است عمر کرده ام ، 
مثل دایناسوری که منقرض نشده
و هنوز در پوسته ی خود میلولد، 
انتظار برایش بی معناست ...
شروع را بلد نیست، 
پایان را نمی بیند، 
و در اندیشه اش فقط
به دنبال زدودن
غم بی قانون تنهایی ست ...!
 • ۲۸۸ بازدید
  
خشکیده و دردمند و دلگیرم 
از این رخوت ...
در فرار است روح منزجر و بیمارمــ
از کنج عزلت ...
دل زده و مغموم در خویش، بی تابم 
در پی هجرت ...
در پس هجمه ی دیوانگی هایم، 
دلتنگم و بی طاقت ...
برای نجات از خود و خستگی هایم
سفر باید...سفر باید...سفر باید
 • ۱۲۴ بازدید
  
شبْ چراغِ قلبْ گریه خاموش است ...
نور سردی از زیر پنجره می وزد...
صدای موج آخر
از داس مرگ می چکد...
غصه، چاشنی همیشگی زنده بودن بود...
نخواستنِ بودن، غده ای در مغز،
نه جستجویی نه کشفی ...
فقط یک سوالِ جاری
چرا ...؟
  ۱۱:۵۴ ۹۴/۱۲/۸
  لایک
 • ۱۷۲ بازدید
  دلـم نـمی دانسـت، تنـگ شـدنش را، چگونـه بـه گـوش تـو برسـانـد ... چـشمانـم بـرای تـو، نـامـه نوشتند ... لطفا، نـقطـه چـین اشـکهایـم را ... بـخـوان ...!
 • ۱۷۱ بازدید
  روزهـا و شـب هـا بـرایـم فـرقـی نـمی کـنند ... مـهم ... نـگـاهـی سـت کـه مـرا آبـیاری مـی کنـد ... مـن از خـواب هـایـم دلـهره زیـاد دارم ...!!
 • ۴۱۱ بازدید
  تـمام عاشقـانه هایـم فـدای تـو باد ...! فـقط ... یـک شـب مـهمان سـجده های مـن باش ... قـسم می خـورم ...!! آرام تسبیحت کنم ...!!!
  ۲۱:۲۵ ۹۴/۰۹/۱۶
  *LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤*LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐❤LiKe⭐
  ۱۸:۵۱ ۹۴/۰۹/۲
  سلام پریسای عزیز .. شبت طلایی و چراغ خونت پرفروغ همیشه .. خواهش میکنم وظیفه بود .. بیا پست اولم @royayekhyali
  ۱۳:۲۸ ۹۴/۰۹/۲
  زیباست
 • ۱۵۱ بازدید
  گاهـی دلـم تـو را مـی خـواهـد ... خـنده ام مـی گیـرد از گـاهـی ... خـجالـت مـی کشـد  "حـرفـش را تـمام کنـد " ...!!
  ۱۵:۰۹ ۹۴/۰۹/۱۵
  o_O
  ۲۰:۳۹ ۹۴/۰۸/۲۷
  سلام . چقدر دلتنگت بودم پریسا ...
  ۰۲:۰۶ ۹۴/۰۸/۲۷
  لااایک
 • ۱۶۱ بازدید
  بی حس شـده ام از درد ... از بغـض ... فقط گاهـی قـطره اشـکی می سوزانـد صـورتم را ...!!!
  ۲۳:۱۱ ۹۴/۰۸/۲۶
  لایک .خیلی قشنگه
  ۲۳:۱۰ ۹۴/۰۸/۲۶
  وااااااووووووووو
  ۱۳:۴۳ ۹۴/۰۸/۲۵
  زیبااااا وزیبااااا ... غم ازدلت دوور دوور زیبانگارمن ♥:-* ♥
 • ۱۴۲ بازدید
  سـروده هایم را باید کیسه کنم ... اشکهایم در فراغ تـو ، از نوشتـه هایم قطـره قطـره می ریزنـد ... و سـروده هایـم .... همه ... " چکیـده " شدنـد ...!!
  ۱۳:۴۵ ۹۴/۱۱/۷
  عالی
  ۱۵:۴۴ ۹۴/۰۸/۱۳
  سلام پریسا جون ... خوبی؟
  ۱۰:۲۰ ۹۴/۰۸/۱۲
  آفرین
 • ۳۸۳ بازدید
  پا بـرهـنه تا کـجا دویــده ای کـه ایـن هـمه گـل شـکفته اســت؟! تا ناکــجا / در پـی کـلید قــفس تــنهایی / راسـتی/ هــمه گلــها را بچــین / ســوغات ســفرم اســـت / در راه بـه کـمک اشــکهایـم روییـدند / ببـخش اگر پژمرده انـد ...!!
  ۰۰:۵۹ ۹۴/۰۹/۱۴
  لایک
  ۲۲:۳۶ ۹۴/۰۸/۷
  باعرض سلام وتشکرازآلبوم قشنگتون پاینده باشید....
  ۱۴:۴۲ ۹۴/۰۸/۷
  واااااای سلاااام ابجی جونم خوش برگشتییییییی ✋منممم اومدم :-)
 • ۳۴۲ بازدید
  آسـمان خواب کویر تشنه را تعبیر کن ... شهر باران را برای لاله ها تصویر کن ... چشمه ی دل را بجوشان در سراب کینه ها ... با شراب عشـق زخـم سینه ها را تطهیـر کن ... ابر چشمان شفق ، اشکی برای گل نریخـت ... ژاله ات را میهمان غنچه ی شـب گیر کن ...!!
  ۱۳:۴۶ ۹۴/۱۱/۷
  پستات خیلی زیباست ♥♥
  ۲۱:۳۰ ۹۴/۰۸/۲۶
  چه تصویر وحشتناکی!!!
  ۱۱:۰۱ ۹۴/۰۷/۱۳
  پریسااااااااا؟؟؟؟کجاییییی؟؟؟چرا نیستیییی ؟دلمممم تنگته :'( :'( :'(
 • ۳۶۰ بازدید
  چـقد دلگیرم امشب ؛ می دانم خدایـم همین نزدیکی هاست ؛ اما گویا من خیلی دور ایستاده ام ؛ کاش یک قدم نزدیک می شدم ؛ فقط یک قـدم ... "هو الرحـمن الرحیـم"
  ۲۳:۱۱ ۹۴/۰۸/۲۶
  چه جالبه
  ۲۲:۵۶ ۹۴/۰۸/۱۳
  سلام لایک
  ۱۵:۵۱ ۹۴/۰۸/۷
  احسنت خیلی عالی بود
 • ۳۵۸ بازدید
  بغضم درد می کند از سـکوت ، سکـوتم تیر میـکشد از درد ... خـون ، لابه لای دفتـرهایم خشکیـده ... کلمـاتم در ماتم و خـود ماتم ، غم زدگی رسـوب بسته بر دل ... شکلات تلـخی شده ام که قهوه تلخ قجری آرزو دارد ...!!
  ۱۳:۲۶ ۹۴/۰۸/۱۷
  سلام
  ۱۱:۵۰ ۹۴/۰۶/۳۱
  liiiiiike
  ۱۵:۰۳ ۹۴/۰۶/۲۱
  غمگین ✔✔✔سلام خوبی،وقت بخیر
 • ۷۷۸ بازدید
  خـواب دیـدم که شبـی رهـگذری می آیـد ... شـب دلتنـگی مرا سرزده می آرایـد ... می رسـد تا که پـس از اینهمه دلتنـگی ها ... گره از بغـض غزل هـای ترم بگشـاید ...!
  ۱۳:۴۵ ۹۴/۱۱/۷
  لااااااااااااااااااایک
  ۱۳:۵۷ ۹۴/۱۰/۲۲
  ❤❤❤❤❤❤❤❤(^.^)(^.^)
  ۲۳:۱۲ ۹۴/۰۸/۲۶
  لااااایک
 • ۱۵۷ بازدید
  نگهی کن ، و بخوان چشـم پر از خواهش من ... نگه من ، که ، نـه ، سـاده ، پر از شعـر و غـزل جـان مـن ...مردمکانم سخنها دارنـد ...!!
  ۱۳:۴۵ ۹۴/۱۱/۷
  زیبا
  ۲۳:۱۲ ۹۴/۰۸/۲۶
  آخ آخ عشقه منه آیشواریا رای
  ۲۲:۵۶ ۹۴/۰۸/۱۳
  سلام دوست قدیمی
 • ۱۴۸ بازدید
  سـکوت میکنی ... سـکوت میکنم ... نـگاه میکنی ... نـگاه میکنم ... لبـخند میزنی ... و مـن ؛ آه ... شعـر را فرامـوش کن ...! پیشانی ات را بوسـه باران میکنم ...!! مامانی دوستت دارم و برای سلامتی ات دعا میکنم دعا میکنم دعا میکنم .....................!!
  ۱۴:۱۷ ۹۴/۰۶/۱۵
  مرسیی از لایک و حضور زیبات عزیزم ...
  ۱۱:۱۶ ۹۴/۰۶/۱۵
  لایک 100 با بنده بود
  ۰۲:۳۶ ۹۴/۰۶/۱۳
  خدانکنه عزیزدلممم یلداااییی ... الهیییی که مرسی مرسییی ازمهرت عشق من ... ان شالله آمییین
 • ۳۰۶ بازدید
  آی سایـه ...! تـو هم دلبری کن به رنگ سیاه .. گستاخانه طنازی کن از نیامـدن ... می روم ... می دوم ... دستـهایم را رهـا میکند ... و من حیـران بدنبال رنـگ صدای گمشده ...!!
  ۰۳:۳۵ ۹۴/۰۶/۱۴
  لذت بردم،مرسی...
  ۱۸:۰۰ ۹۴/۰۶/۸
  باران عزیزم عالی حضورناب و قلب پرمهرته ... بی نهااااایت سپااااس زیبا مه روی من ... ♥:-*
  ۱۵:۴۷ ۹۴/۰۶/۸
  عااااااااالی
 • ۱۲۳ بازدید
  سـکوت ؛ درآن میتوان شکفت ، شکست ، خندید ، بارید ، ترسید ، شنید ... دراومیتوان نشست و هیـچ نگفـت وتنها درسکوت اسـت که میتوان فاصله ها را با گوهر خـیال پیوند داد ...!
  ۱۲:۲۰ ۹۴/۰۶/۱۲
  سلام آقا افشین ... ممنونم
  ۰۸:۴۷ ۹۴/۰۶/۱۲
  سلام پریسا خانوم خوبی ؟
  ۱۸:۱۸ ۹۴/۰۶/۸
  سپاس از لطفتون آقا یاسر
 • ۱۴۸ بازدید
  خـود را ترجمه کـردم ... شـد ... یک نـگاه و لبخنـد سـاده که آرزوهـایش را در افق دیـد وبرایشـان دسـت تـکان داد ...!
  ۲۱:۱۲ ۹۴/۰۶/۱۱
  like
  ۰۱:۳۶ ۹۴/۰۶/۴
  مرسییی نازگلم ... عالی حضور ارزشمندو زیباته ... فدات جان دلم ♥
  ۰۰:۳۸ ۹۴/۰۶/۴
  عالــــــی گل زیبای من ...
 • ۲۷۴ بازدید
  پرسیدم از او واسطه هجران را، گفتا سببی هست بگویم آن را .. مـن چشـم توام ! اگر نبینی چه عجـب ... مـن جـان توام ! کسی نبیند جانی را ...!!
  ۱۳:۰۳ ۹۴/۰۶/۱۲
  khaaaahesh jiiiiiiiiiiiigaram
  ۱۳:۰۲ ۹۴/۰۶/۱۲
  مرسیی عزیزدلممم ...
  ۱۲:۵۳ ۹۴/۰۶/۱۲
  liiike golam
 • ۱۷۸ بازدید
  بی ترانه و بی شعر ... با دست های خالی ... به استقبالت می آیم ... " غزل " سرای دلم ... خشکید ... غزل گوی شهر هم به من غزل نمی فروشد ... لب بگشا ... تـو نامم را صدابزن ... من غزلیات می شنوم ...!
  ۰۲:۰۶ ۹۴/۰۶/۳
  سلاااااام عشقم خوشحالم اومدی عزیزم:-*:-*:-*
  ۰۲:۰۱ ۹۴/۰۶/۳
  سلام فرح نازم ... خوش اومدی عزیزممم ...خیلی خیلی لطف داری .. حضورته که ارزشمند و بی نظیره عشقممم ممنوووونم :-* :-* :-* :-*
  ۱۷:۲۶ ۹۴/۰۶/۲
  تو بی نظیری عشقم:-*:-*:-*
 • ۳۲۷ بازدید
  و شعر آغاز تنهایی ... درازدحام ثانیه هـا وتنهایی آغاز سکوت و سکوت شروع پرشوریست برای هرجنبش _ پس بیا باهم لحظه ای سکوت راتجربه کنیم ... شعری بخوانیم
  ۱۹:۵۷ ۹۴/۰۶/۲۵
  ^_^
  ۱۹:۵۷ ۹۴/۰۶/۲۵
  الهام جانم ... ممنونم از مهرزیبایت ...
  ۱۹:۵۶ ۹۴/۰۶/۲۵
  سپاس ...۱۳۶۳
 • ۳۳۸ بازدید
  درقفس تنهایی خویش ... چه غریبانه باید سرکنم وقتی که دوست داشتن را درپشت پنجره های بسته به اسارت کشیده ام ، تنهایی سزای من اسـت ...!!
  ۲۲:۲۳ ۹۴/۰۵/۲۲
  مرسی از لایک
  ۰۸:۳۵ ۹۴/۰۵/۲۲
  خواهش
  ۰۱:۲۹ ۹۴/۰۵/۲۲
  سپاس ...
 • ۱۳۹ بازدید
  و مں سـال هاست منتظرم ... اشکـے مـے آیـد ... آهـے مـے آیـد ... تصـویرے لبخنـدے اما فقط درخـواب ... ! وبعـد تعریـف خـواب براے گل هاے اطرافـم ودوبـاره تکرار ... بـاور کں تـو بیایـے مـں زنـده مـے شـوم و پرواز به همـان عالمـے که عاشـقش هستـم ...
  ۱۴:۰۷ ۹۴/۰۵/۱۴
  ممنوووونم ازمهرت باران عزیزم ... حضورت بسیارزیبااااست گل زیبای من فدایت ناز دلم ♥
  ۱۴:۰۵ ۹۴/۰۵/۱۴
  سلام آقا علی اکبر وقت شمام بخیر ان شالله ... متشکرم ازمهرتون مانا باشین دوستم ...
  ۱۱:۰۲ ۹۴/۰۵/۱۴
  لاااااااااااااایک
 • ۱۳۳ بازدید
  به تـو می نویسم ، اگرمی خوانی مرا !! به تو خواهم آمـد روزی ، اگربمانی مرا !! در قیل وقال این همه روزگـار تلخ ، بودنم ، طعم تلخ تری می دهـد بی شک تـو را !! اگر طالب ترک قهوه ای ، بمـان و تلخ بنوش مـرا ، که قهوه را طعم تلخ ، بیشتر مزه می کند تـورا ... !!!
  ۰۰:۲۲ ۹۴/۰۶/۷
  خواهش میکنم عزیز
  ۰۰:۱۵ ۹۴/۰۶/۷
  سلام آقابهزاد ... بسیار ممنونم از نگاه پرمهرتون لطف دارین دوستم همچنین شما ...
  ۰۰:۱۱ ۹۴/۰۶/۷
  سلام پریسا پستات خیلی زیباست موفق باشی
 • ۲۲۲ بازدید
  ایستـاده ... و لبخنـد زنان ! پایـش را ... روی گلویـم فشـار میدهـد ... تنهـایی !!!
  ۰۹:۲۶ ۹۴/۰۸/۱۴
  خواهش
  ۰۸:۰۳ ۹۴/۰۸/۱۴
  سپاس مهربان گلم
  ۲۲:۵۷ ۹۴/۰۸/۱۳
  ✔✔
 • ۱۷۶ بازدید
  می نویســـم ... خط می زنـم بازهم می نویســـم ... خط می زنـم وپشت تمام خط خوردگی ها زنی است که دوستت دارم هایش روی گل هـای پیراهنش چکـه میکند وبه ابریـشم خیـالش شبنمـی می غلتد وشعر میشود ... واینبار می نویســم ... سخت اسـت اما ساده می نویســم ... (دوستت دارم)
  ۰۰:۱۸ ۹۴/۰۵/۱۳
  بسیارممنونم عزیزم ...
  ۰۰:۱۵ ۹۴/۰۵/۱۳
  لاایکه
  ۱۲:۵۴ ۹۴/۰۵/۵
  ای جووون دلممممم ❤اوره کااااش پیش هم بودیمممم ...کااااش برای همدیگه شعرمیگفتیممم خواهریممم ...دورترینها خواستنی ترن ...تو فقد بااااش همین برای من کافیههه ازصدتا واقعی برام واقعی تری :-* :-* :-* ❤
 • ۲۰۷ بازدید
  دلـت که دریـاسـت ...چهره ات رابه چه تشبیـه کنم خوب است ...؟ خـواب من ...!
  ۰۱:۰۵ ۹۴/۰۶/۱۲
  دروود بر تو بانووو.... خواهش میشه
  ۰۰:۵۷ ۹۴/۰۶/۱۲
  سلام ، سپاس
  ۰۰:۵۴ ۹۴/۰۶/۱۲
  سلآم .. عالی و لایک
 • ۱۴۴ بازدید
  خیلی ها که عاشق میشوندشعرمی گویند اشک میریزند.. می رقصندو می خندند فریاد میزنند آوازمی خوانندو ... حتی دلقلک میشوند! ولی من فقط یک کارمیکنم می نشینم کنج دیواررانگاه میکنم سجده میکنم به خدایی که همه زیبایی هارادر انسانهاو ...آفریـد!! ... خب اینهم یک نوع عشقبازیست ...تـوهرچه دلت میخواهدمرا بخـوان!!! سبحان الله
  ۱۱:۲۲ ۹۴/۰۵/۱۶
  ممنونم .. لطف دارین
  ۱۱:۲۰ ۹۴/۰۵/۱۶
  مطابت زیباست ...لایکککککک
  ۰۰:۴۱ ۹۴/۰۵/۱
  آلبوم قشنگه
 • ۴۲۵ بازدید
  خـدا اینجاسـت ... کنارمـن، مثل ماهی خدای مـن، درون سینه تنگم، تـو را دارم خدای من، تویی اینجا خدای من ... کنارلحظه های من، شبت آرام خدای من ...
  ۲۱:۴۴ ۹۴/۰۸/۲۶
  آره بسیارزیبا ومهربونن ... سپاس ازمهرت دوست عزیزم
  ۲۱:۳۸ ۹۴/۰۸/۲۶
  چه زیباست من هم ازاین رنگ ماهی داشتم خیلی مهربونن.
  ۱۸:۵۲ ۹۴/۰۴/۱۶
  خواهش میکنم
 • ۲۶۳ بازدید
  شــب اسـت و دربدر کوچه های پردردم ...!! فقیرو خستـه .. بدنبال دوسـت می گردم .. اسیـــرظلمتم ... رفیــق کجا مانده ای ...؟! من به اعتبار تـو فانــوس نیاوردم ...!!
  ۱۴:۵۴ ۹۴/۰۴/۲۳
  سپاس
  ۱۱:۵۳ ۹۴/۰۴/۲۳
  like parisa jan
  ۰۴:۴۱ ۹۴/۰۴/۱۴
  ممنونم آزی جان ...
 • ۱۶۰ بازدید
  خواست نفرینم کند ..! نگاهم کرد ... حواسش .. نبود .. فدایم شد ...!! چه اشتباه .. مستانه ای ...!!!
  ۲۳:۱۵ ۹۴/۰۸/۲۶
  خییییییلی نازه
  ۰۳:۱۷ ۹۴/۰۴/۲۳
  جان دلی آجی نازنینم ... زنده باشی وهمیشه سلامت ...بوووووووووووووووس ...بووووووووس ... مهربوووونم ♥♥
  ۰۳:۱۴ ۹۴/۰۴/۲۳
  عزیزی آجی خانومم... خواهش میشه... همچنین من از شما ممنونم.. بوووووووووووووووووووس... ❤❤
 • ۲۱۳ بازدید
  نگذاردیگران نام تــورابداننـد همین زلال چشمــانــت ... برای پچ پچ هزارساله آنان کافیســت ...!!
  ۰۸:۰۴ ۹۴/۰۸/۱۴
  ممنونم ازمهرت عزیزم
  ۲۲:۵۷ ۹۴/۰۸/۱۳
  لاااایک
  ۰۲:۱۵ ۹۴/۰۴/۲۳
  خواهش گلمممم
 • ۲۵۶ بازدید
  آمده ای میهمانی خدا ... پس بخــواه ... هرآنچـه حـاجت داری ...هرآنچـه ... او ... حکمت دانــد ...!! وای ... خواندن دعای عهد چه لذتی دارد قبل ازافطـــار ...
  ۰۳:۲۴ ۹۴/۰۹/۲۵
  بابا بختیاریووو نگاه رو هواست!
  ۰۰:۵۲ ۹۴/۰۵/۱
  سلام متن زیبا و دلنشینی است،،،،تشکر از حضور و پسنداتون
  ۲۰:۳۳ ۹۴/۰۴/۲۲
  ★★★★★
 • ۲۱۲ بازدید
  یه آسمون محبت ...یه کوله بار صداقت ... یه دشت پرستاره پرازگلهای رز ...برای قلب صافتون هدیه به روی ماهتان ...سلام دوستان عزیزم تقدیم به نگاه زیبایتان ... شبتان بسان دلتون زیبا ...
  ۱۹:۱۶ ۹۴/۰۳/۲۸
  پست جدید لطفا (:
  ۱۹:۱۵ ۹۴/۰۳/۲۸
  parisa axe khodete in?
  ۱۹:۱۳ ۹۴/۰۳/۲۸
  khobi parisa
 • ۴۵۷ بازدید
  ســ ـردم شــ ـده و از دروں می ســ ـوزم/ حالا شـده گریــ ـه کار هر شــ ـب و روزم/ تــ ـو شعــ ـر مرا بپــ ـوش سرما نخــ ـورے / مـــ ـں دکمــ ـه ایں قافیه را می دوزم ...
  ۰۰:۰۸ ۹۴/۰۵/۱۳
  سپاس ازمهرتون دوستانم
  ۰۰:۰۶ ۹۴/۰۵/۱۳
  سیصدمین پسند زده شد
  ۲۰:۳۳ ۹۴/۰۴/۲۲
  ★★★★★
 • ۸۱۸ بازدید
  به احترامت یک دقیقه سکوت میکنم ... نه ... تمام عمرسکوت میکنم ... امادردل دعا تا ... دوباره متولد شوی ... تادوباره متولد شوم ...
  ۰۳:۲۴ ۹۴/۰۹/۲۵
  این مخ منو زد
  ۰۲:۴۷ ۹۴/۰۴/۱۶
  like > :-)
  ۲۱:۲۵ ۹۴/۰۳/۳۰
 • ۴۵۴ بازدید
  می آیی وآرام برجملات می نشینی لال میشوم وقتی، که واژه میشوی برای شعرهایم ... تمام ترسم این روزها این است که سوژه شوی برای دلتنگی هایم ...
  ۰۴:۲۸ ۹۴/۰۴/۳
  ❤aliii❤
  ۲۱:۲۵ ۹۴/۰۳/۳۰
  ۱۹:۱۲ ۹۴/۰۳/۲۸
  like
 • ۸۴۹ بازدید
  گفتند که اوعاشق گیسوی کمند است ... موهـــای من ازعصر همان روز بلند است ...
  ۱۹:۱۷ ۹۳/۱۲/۲
  عاالى
  ۲۳:۱۷ ۹۳/۱۲/۱
  عکس پروفایلت چی بود عزیزم ...قبلا البته
  ۲۳:۱۴ ۹۳/۱۲/۱
  خیلی زیباااااااا
 • ۲۸۶ بازدید
  می خواهم نباشم کاش سرم رابردارم درگنجه ای بگذارم وقفل کنم! درتاریکی یک گنجه خالی وروی شانه هایم، درجای خالی سرم چناری بکارم وبرای همیشه، درسایه اش آرام بگیرم!
  ۱۶:۳۹ ۹۴/۰۴/۹
  حیف از نقش خیالی که توهم شده است..... فرش تا عرش لگد خورده ی مردم شده است....... زندگی عالی عالی ست،ولی در این بین...... حال من مثل درختی ست که هیزم شده است !!!!! در خودم حل شدم و کم شدم و دم نزدم..... تا نگویند که محتاج ترحم شده است....... عشق، انگشتراعجاز سلیمان نبی ست....... که در این زندگی بی هیجان گم شده است !!!!!! در پی ام آمده ای، سی و اندی سال است..... زندگی ! فکر کنم سوء تفاهم شده است !
  ۲۳:۴۹ ۹۳/۱۲/۲
  سلام از زندگی ما خوزستانی ها که تبدیل به خاک شدیم هم عکس بفرستید تا از حا ل خرابمون با خبر بشن
  ۲۲:۳۳ ۹۳/۱۱/۱۹
  خیلی زیبااابود...لایـ ـک گلم...
 • ۱۹۹ بازدید
  هرشب درخواب فرشتگانی رامی بینم که نظاره گرندمرا ... درتباهی کمکم نمی کنند فریاد نمی زنند ... انگاردل سیاهم مجال نزدیکی نمی دهد ...
  ۱۵:۲۷ ۹۳/۱۲/۱۰
  ممنونم ازنگاهت عزیزم ❤
  ۱۵:۲۵ ۹۳/۱۲/۱۰
  like♥
  ۲۲:۰۳ ۹۳/۱۱/۲۱
  زیباست
 • ۲۵۲ بازدید
  پای برهنه برسردیوارهای باغ می دوم، باغ پرازگل است، ومن دلم میخواهد،که یک شاخه گل بچینم، اماچیدن تمام گل های باغ هم ارزش ایستادن ندارد، ومن برسردیوارها،پای برهنه بازهم به سوی خورشید میدوم ...
  ۱۸:۵۷ ۹۴/۰۴/۱۱
  مرسی نهال جان ...همچنین ممنونم ازحضورزیبایت ...
  ۱۸:۵۵ ۹۴/۰۴/۱۱
  لااایک ....ممنون ازحضورتون
  ۰۴:۲۹ ۹۴/۰۴/۳
  likeeee
 • ۱۷۷ بازدید
  به تنهایی رسواییم به همیشه حکایتی دچاروبه غروبی آشفته غریب ... غریب ترازمردی که باحقایقش دررویا فریـــاد می زند ...
  ۲۲:۴۳ ۹۳/۱۱/۱۵
  اخ اخ خیلی دردناک...لاایـــک پریساجون...
  ۱۰:۳۲ ۹۳/۱۱/۱۵
  عالی بود
  ۰۹:۲۰ ۹۳/۱۱/۱۵
  بسیار زیبا....
 • ۵۰۸ بازدید
  توماهی ومن ماهی این برکه ی کاشی ... اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی ... هرگزبه تودستم نرسد ماه بلندم ... اندوه بزرگی ست ... چه باشی ... چه نباشی ...
  ۱۵:۱۸ ۹۴/۰۳/۱۸
  لاااایک
  ۲۳:۲۳ ۹۳/۱۱/۱۳
  nice. ♡
  ۰۹:۰۸ ۹۳/۱۱/۱۳
  انتخاب زیبایی بود پریسا ...