در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۱۸ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۱۸ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۱۸ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۵۵ بازدید
 • ۸۱ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۷۳ بازدید
 • ۷۰ بازدید
  مراسم اهدا جوایز توسط مدیریت شرکت
 • ۵۱ بازدید
  مراسم اهدا جوایز توسط مدیریت شرکت
 • ۴۱ بازدید
 • ۴۸ بازدید
  مراسم اهدا جوایز توسط مدیریت شرکت
 • ۵۹ بازدید
  مراسم اهدا جوایز توسط مدیریت شرکت
 • ۴۶ بازدید
 • ۴۷ بازدید
 • ۴۳ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۳۹ بازدید
  گواهی نامه های شرکت
 • ۵۳ بازدید
  سیستم اتوماسیون بیمار و احضار پرستار هوشمند - بی سیم و سیم دار شرکت پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
 • ۲۲۰ بازدید
  کنسول های بالای تخت بیمار - بخش بستری بزرگسالان و کودکان شرکت پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
 • ۲۰۵ بازدید
  آتلت گازهای طبی و فلومتر اکسیژن شرکت پیشگامان صنعت پزشکی یزد طب
 • ۴۷ بازدید
  ساکشن آمبولانسی
 • ۷۰ بازدید
  کمپرسور هوای فشرده و پمپ وکیوم مدیکال مرکزی