در حال بارگذاری
بالا
 • ۷ بازدید
  I ♡
 • ۲۸ بازدید
  #bird
#animal
#photography
 • ۹ بازدید
  follow plz
 • ۳ بازدید
   «یک چیز هست که عکاس باید آن را در عکس های خود بگنجاند، انسانیت آن لحظه.» – رابرت فرانک (Robert Frank)
#photography
 • ۸ بازدید
  #book
#photography
فالو و لایک یادتون نرع
 • ۹ بازدید
  Beautifull
 • ۶ بازدید
  my lovebird
 • ۷ بازدید
 • ۷ بازدید
 • ۹ بازدید
  دوربین ابزاری است که به افراد یاد می دهد چطور بدون یک دوربین ببینند.» – دوروتی لانگ (Dorothea lange)
#dog
#animal
#photography
 • ۱۱ بازدید
  I Love it
 • ۸ بازدید
  ثبت یک تصویر، ثابت کردن یک لحظه، نشان می دهد که حقیقت چقدر غنی است...
 • ۹ بازدید
 • ۷ بازدید
 • ۱۰ بازدید
  BE
 • ۷ بازدید
  love bird
 • ۶ بازدید
  عکاسی خوب وابسته به عمق احساس است، نه به عمق میدان.» پیتر آدامز (Peter Adams)
#book
#photography
 • ۹ بازدید
  find ☄BEAUTY☄ in the small things
 • ۷ بازدید