در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
⚜️زندگی آرام است
مثل آرامش یک خواب بلند

⚜️زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روزقشنگ

⚜️زندگی رویایی ست
مثل رویای یک کودک ناز

⚜️زندگی زیبایی ست
مثل زیبایی یک غنچه ی باز