در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
خنده ات چه زیباست هنگامی که قلب من پاکی آسمان نگاهت رابا تمام وجود باور داردو زیباتر آنکه عمیق تر می شود وقتی به تماشای چشمانت مینشینم دوستم داری و دوستت دارم
که بی شک این شاهکار قلب من و توست و واژه ها بی تأثیر در تبلور این همه احساس ؛زیرا واژه هر چقدر هم که زیبا باشد نمی تواند معجزه کنداما دلهای عاشق سراسر معجزه اندمانند دل عاشق من ؛مثل قلب مهربان تو !