در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
به دام افتــــاده‌ام اینک
          نگاهت را نگیــــر از من

که ازهجرت به سر دادم
          سر از پیکر، دل از رویت