در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
اگر روزی به سرم شلیک کنی..
به جای خون فکر تو می پاشد به دیوار های این خانه..


عجیب یادت پر هیجان است


#مهدی_کمانگر