در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
بهره برداری از واحد اسید سولفوریک پتروشیمی ارومیه از سوی رییس جمهوری