در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
درود ومهر خداوندبر والامهران وپاکزادان لنزوری. بیاییم برای داشتن لنزوری عاری از کینه ودشمنی وتهمت وغیبت دست در دست هم به مهر نهیم... خوبان و امنای لنزوری لطفا با دعوت از همه دوستان به شکیبایی و تامل در انتخاب پست های احساسی و خدای ناکرده کینه ورزانه... وعدم حضور و عدم تایید پست های سخیف و دور از شان در پاکی و آرامش لنزور سهیم باشیم.