در حال بارگذاری
بالا
پایان کار لنزور لنزور پایان مردادماه خاموش خواهد شد خدمات سایت لنزور فقط تا پایان مرداد ماه سال ۹۹ پابرجا خواهد بود
در صورت نیاز به اطلاعات خود تا پایان مرداد فرصت دارید که تصاویر خود را از روی سایت بردارید
ارسال گزارش تخلف از تصویر
درود ومهر خداوندبر والامهران وپاکزادان لنزوری. بیاییم برای داشتن لنزوری عاری از کینه ودشمنی وتهمت وغیبت دست در دست هم به مهر نهیم... خوبان و امنای لنزوری لطفا با دعوت از همه دوستان به شکیبایی و تامل در انتخاب پست های احساسی و خدای ناکرده کینه ورزانه... وعدم حضور و عدم تایید پست های سخیف و دور از شان در پاکی و آرامش لنزور سهیم باشیم.