در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
ای خاک بیفشار مرا سخت در آغوش/

شاید که شوم گرم در آغوش تو خاموش/

یادی که نکرده ست ز من یار دل آزار/

بهتر که کند نام مرا نیز فراموش/

این سینه من مدفن غمهای جهان است/

تابوت دلم را ببرد بیکسی وخاطره بر دوش/

بگذار که در پیله ی خود سخت بپوسم/

ابریشم من خلعتِ عُشاقِ کفن پوش