در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
مجسمه عظیم قیچی ساز، افتخارآفرین تبریزی در کوه عینالی تبریز