در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
بهترین درسی ک از زندگی آموختم،این بود ک هیچکس شبیه حرفاش نبود (: