در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
موسوی افزود مدیریت شهری وظیفه اشتغال زایی در این طرح را برعهده ندارد بلکه با هماهنگی های صورت گرفته با  کمیته امداد امام خمینی (ره) زمینه را برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک ویژه سرپرستان خانوار ایجاد می کند .