در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
پشت ماشینم زدم فروشی شمارمم نوشتم.. 

تو ترافیک یارو زنگ زده بهم میگه:
آقا این ماشین سمت چپیه خیلی بد رانندگی میکنه، تو بپیچ جلوش منم از پشت میچسبونم بهش حالشو بگیریم
ملت خیلی خلاقن بخدا :|