در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
دیگر ای دنیا به نامم قرعه ای را وا نکن/
امتحان پس داده ای را دل خوش فردا نکن/
آسمان وقتی نمی بارد به بخت شور من/
بی نصیبی را برایم مصلحت معنا نکن/
بر سر این که غرورم را چگونه بشکنی/
این همه با خستگی های تبر دعوا نکن/
بعد از این که می تکانی شاخ و برگ باورم/
ریشه هایم را اسیر شعله سرما نکن/
دل بریدیم ما اگر از هر امید و بایدی/
ذهنمان را این همه بازیچه اما نکن/
نسل ما می سوزد اما نسل بعدی را فقط/
با اذان در گوششان آواره دنیا نکن/
گرچه گور آرزوهایم به دستت کنده شد/
روزگارم را شبیه روز عاشورا نکن