در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
مراقب گفتگوهای درونی خویش باشید...
وقتی افکار منفی در ذهنتان درحال عبور و مروراست، 
بدانید درحال بدرفتاری باخویش هستید .
با خودتان مهربان باشید