در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
رئیس جمهور: برجام را مقام معظم رهبری تائید کردند