در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
کاروشی  過労死

کاروشی یعنى مرگ بر اثر کار بیش از حد، این پدیده فقط در جایی مثل ژاپن اتفاق می‌ افتد؛ به این ترتیب که افراد در همان سنین جوانی بر اثر کار بیش از حد می‌ میمیرند.