در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
مدیر مرکز پارس در کنار جناب آقای دکتر ارزانی مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی