در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
این رابطه به تعادل نخواهد رسید
چون
تو را
کم دارد
من را
زیاد...