در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
 * تاب واژه ( کاریکلماتور ):
==================
سرم بشکند ، هزار بار بهتر از این است که پیش دیگران ، سرشکسته شوم .
علیرضا چخماقی