در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۴۲ بازدید
  ۰۳:۵۹ ۹۴/۱۰/۱۵
  خداحافظ. تمامی دوستان. عزیز لنزو. ???م.
  ۱۴:۴۵ ۹۴/۱۰/۱۳
  یک بار دیگر. باید بیاییم به صحنه تا. دشمنان داخلی را به عقب برانیم.
  ۱۴:۴۵ ۹۴/۱۰/۱۳
  یک بار دیگر. باید بیاییم به صحنه تا. دشمنان داخلی را به عقب برانیم.
 • ۱۶۱ بازدید
  دنیا رهبر زیاد دارد. اما وارث حیدر کم دارد. دوستت دارم حیدر
 • ۹۴ بازدید
 • ۳۱۴ بازدید
  خوشبحال انان که رفتن وما مانیدیمو.  ،،،،،، خدایا تو خود قضاوت کن
  ۱۴:۴۳ ۹۴/۱۰/۱۳
  سید الشهدا هم بخاطر حق خونش را ریخت. اگر حسینی باشیم باید بدانیم
 • ۱۱۰ بازدید
 • ۱۴۷ بازدید
 • ۱۶۳ بازدید
 • ۱۶۷ بازدید
  صحن حیاط
 • ۳۰۱ بازدید
  این تصاویر مربوط به منزل امام خامنه ای است
 • ۸۶ بازدید
 • ۱۰۶ بازدید
 • ۹۶ بازدید
 • ۱۲۴ بازدید
  انوقت جانبازان جنگ را. درصد بندی و اقوام ومزهب. بندی کنید.
 • ۸۳ بازدید
 • ۱۱۴ بازدید
 • ۱۰۰ بازدید
 • ۱۳۰ بازدید
 • ۷۴ بازدید
  افریقا نیجریه
 • ۱۲۳ بازدید
  شلوارهی جدید جوانان امروز. باعس تعجب ما قدیمیهاست
 • ۱۲۸ بازدید
  این نونحالان به تبر سرده شدن
 • ۸۲۸ بازدید
  اینم تصویر در خیبر
 • ۱۳۰ بازدید
  به صدا سیما بگید یک نوجوان فلسطینی بزرگ گلوله از پا در امد رو طبلیق نکن. این جوانان سنگ نمیزنن و نان میخواهن. ایرانی هستن
 • ۱۲۶ بازدید
  نیرو های امریکا در ایران
  ۱۳:۴۸ ۹۴/۱۰/۲
  ما نفهمیدیم کی راسن میگه
 • ۱۳۳ بازدید
 • ۹۱ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
 • ۹۴ بازدید
  ۰۷:۳۸ ۹۴/۰۹/۳۰
  مش حسن رد شد نفت سر سفر ه رو چپ کرد
 • ۱۰۹ بازدید
  اینان دستان اقوام وادیان ومزاهب ایرانند
 • ۱۳۶ بازدید
  ۰۲:۱۵ ۹۴/۰۹/۳۰
  خوب مشکلو با گرون کردن قبض گاز. این ماه جبران کردن واگه صدا در نیاد از خودمون بخیه میزنن به خودمون
 • ۱۲۰ بازدید
  وقتی. ایران دست یک مشت. متولد نجف وناکجا اباده خوب عاشقان قدرت هم کارشون. نفت از دوغ هم ارزون تره
 • ۹۱ بازدید
 • ۱۲۹ بازدید
 • ۱۱۵ بازدید
 • ۱۲۴ بازدید
 • ۱۳۴ بازدید
 • ۷۹ بازدید
  ۰۲:۱۶ ۹۴/۰۹/۲۷
  حرف رزمنده وانقلابی دیروز به روحانی نما ها ونسلمونهای از راه رسیده
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۷۲ بازدید
 • ۱۲۰ بازدید
  ۱۷:۲۹ ۹۴/۰۹/۲۶
  اگرمظلوم نباشد ظالمی هم نیست
 • ۹۱ بازدید
  ملیاردها اختلاس میشه درمان و دانشگاه فرزندانمان. ومخرج بسیجی. صفر حرف بزنی. خفت میکنن
 • ۸۸ بازدید
  ۱۵:۴۱ ۹۴/۰۹/۲۴
  البته من متولد 31 شهریوور 44
 • ۷۴ بازدید
 • ۱۲۵ بازدید
  ممکتی داریم با این متولدین عراق ودستمال حسن
 • ۱۱۲ بازدید
  ماهنوز زنده ایم وبسیجی ایرانیم. نه قرمز نه سبز