در حال بارگذاری
بالا
 • ۵ بازدید
  هلیشات اتوبان تهران شمال helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۵ بازدید
  فیلمبرداری مانور بیمارستان بقیه اله helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۵ بازدید
  هلیشات رژه دانشگاه امام حسین helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۱۱ بازدید
  هلیشات لیسانسه ها helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۸ بازدید
  هلیشات معدن سنگ عباس اباد در محلات helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۳ بازدید
  هلیشات و ساخت تیزر دکل هنگام helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۵ بازدید
  هلیشات از گمرک بندرشهید رجایی helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۴ بازدید
  فیلمبرداری از مانور بزرگ ناجا helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۵ بازدید
  فیلمبرداری هوایی با واحد سیار بصورت زنده helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۱۱ بازدید
  هلیشات-عکاسی هوایی-ساخت تیزر لپ لپ helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۶ بازدید
  هلیشات سریال دلدادگان -کارگردان منوچهر هادی helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۱۱ بازدید
  تیزر هواوی -هلیشات helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۵ بازدید
  هلیشات کل شهرک آویشن در دماوند helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۴ بازدید
  هلیشات تیزر پاک helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۱۴ بازدید
  پوشش مانور هلال احمر با حضور معاون ریاست جمهوری helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۵ بازدید
  هلیشات شهرک برکت در اتوبان کرج helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۱۰ بازدید
  هلیشات دانشگاه جنگ دافوس helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۴ بازدید
  هلیشات تیزر هواوی helishot.net  09196028059  helikopter.ir
 • ۴ بازدید
  مانور هلال احمر 09196028059 helikopter.ir
 • ۴ بازدید
  هلیشات-ساخت تیزر شرکت هفت الماس در جاده کرج قزوین helikopter.ir
 • ۳ بازدید
  هلیشات مپنا 09196028059
 • ۸۱ بازدید
  هلیشات در شب از برج میلاد برای برنامه ای مختلف در صدا سیما 09196028059
helikopter.ir
قسمت گالری و پروژه های سایت رو مشاهده نمایید
helishot.net
 • ۷۰ بازدید
  تصویربرداری هوایی و عکاسی هوایی از دانشگاه شهید بهشتی helishot.net 
09196028059
helikopter.ir
 • ۶۹ بازدید
  عکاسی و فیلمبرداری هوایی از شهرک صنعتی کاسپین در اتوبان قزوین 09196028059
 helikopter.ir
helishot.net
 • ۱۱۳ بازدید
  هلیشات از مسابقه دوچرخه سواری، پخش در شبکه های سازمان صدا سیما 09196028059
 helikopter.ir
Helishot.net
 • ۱۲۳ بازدید
  فیلمبرداری هوایی از برج میلاد 09196028059
helikopter.ir
Helishot.net
 • ۱۱۴ بازدید
  تصویربرداری هوایی از برج میلاد 
09196028059
Helikopter.ir
helishot.net
 • ۸۶ بازدید
  تصویربرداری هوایی از مراسم آقای فرش 09196028059
helikopter.ir
Helishot.net
 • ۸۰ بازدید
  عکاسی و فیلمبرداری هوایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 09196028059 
helikopter.ir
helishot.net
 • ۸۶ بازدید
  هلیشات از دانشگاه شهید بهشتی و بخش دندانپزشکی 09196028059 
helikopter.ir
helishot.net
 • ۱۲۲ بازدید
  فیلمبرداری هوایی و عکاسی از تصفیه خانه در شهریار
helikopter.ir
09196028059
helishot.net
 • ۱۱۷ بازدید
  عکاسی و فیلمبرداری هوایی از تصفیه خانه شهریار
helikopter.ir
09196028059
helishot.net
 • ۹۳ بازدید
  بوستان جوانمردان در دهکده 
helikopter.ir
09196028059
helishot.net
 • ۹۱ بازدید
  هلیشات از مسابقه رالی بازنشستگان شهرداری تهران
helikopter.ir
09196028059
helishot.net
 • ۱۱۱ بازدید
  فیلمبرداری هوایی از نمایشگاه مبلمان (مبلکس) و کل مجموعه نمایشگاه بین المللی 
helikopter.ir
09196028059
helishot.net
 • ۱۰۰ بازدید
  هلیشات از نمایشگاه بین المللی،
کل مجموعه و نمایشگاه مبلمان
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۱۱۷ بازدید
  هلیشات از کل مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران
و نمایشگاه مبلمان -مبلکس
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۸۴ بازدید
  تصویربرداری هوایی از مسابقه رالی خانوادگی کارکنان بازنشسته شهرداری تهران
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۱۰۷ بازدید
  فیلمبرداری هوایی از اولین مسابقه رالی خانوادگی بازنشستگان شهرداری تهران
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۹۳ بازدید
  تصویربرداری و عکاسی هوایی از نمایشگاه بین المللی تهران 
بخش مبلمان (مبلکس)
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۱۰۱ بازدید
  هلیشات از کل نمایشگاه بین المللی تهران و نمایشگاه مبلمان (مبلکس)
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۷۷ بازدید
  تصویربرداری و عکاسی هوایی از پروژه های مسکن ویژه تهرانسر
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۹۲ بازدید
  تصویربرداری هوایی-عکاسی هوایی از شرکت داروپخش-تولیددارو
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۸۷ بازدید
  فیلمبرداری هوایی از شرکت داروپخش-تولیددارو
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۸۸ بازدید
  فیلمبرداری هوایی-عکسبرداری هوایی از کل شهرک صنعتی سلفچگان
09196028059
helikopter.ir
helishot.net