در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۹ بازدید
  بنازم همت عباس ، آن راد
و دستی با حسین ، کان مهربان داد 
همه کردند ، با یک دست بیعت
مگر او که دو دست را ، همزمان داد 
علیرضا چخماقی
 • ۵۲ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۶۷ بازدید
 • ۵۹ بازدید
  یا علی ! ای که قبول از تو دعاست
نام تو ، ذکری ز اذکار خداست
ما به دستان تو ، دل ها بسته ایم
ای که تو دست و دلت مشکل گشاست
علیرضا چخماقی
 • ۶۷ بازدید
  * در کارزار زندگی ، هرکس تن به کار ندهد ، کارش زار است .
علیرضا چخماقی
 • ۴۵ بازدید
  بشارت باد ترا ، ای بخت بیدار
که کرده ست ماه نو ، چهره پدیدار
و اکنون عید فطر ، این عید اعظم
 بود هنگام شادی ، گاه دیدار 
 علیرضا چخماقی
 • ۵۴ بازدید
  می درخشد ماه نو ، در آسمان عید فطر
می وزد از باغ دل ، باد بهشت و بوی عطر
 علیرضا چخماقی
 • ۵۶ بازدید
  این دایره ی زیبا ، نقشی ز خدا دارد
هر جا که گلی روید ، بویی ز خدا آرد 
 علیرضا چخماقی
 • ۸۷ بازدید
  روز جهانی قدس
روز قد س در پیش و مـــا آماده ایم 
دســـــت بـیـعــت بـا ولایـت داده ایم 
روز قــــد س در راه و ما اسلامیان 
پای عزم را می نـهـیــم انــدر میان
 • ۷۸ بازدید
   * تاب واژه ( کاریکلماتور ):
==================
سرم بشکند ، هزار بار بهتر از این است که پیش دیگران ، سرشکسته شوم .
علیرضا چخماقی
 • ۷۳ بازدید
  شب قدر است و هنگام مناجات
 بیا تا بر فرازیم ، دست حاجات 
 علیرضا چخماقی
 • ۸۴ بازدید
  از سحرگاه سرخ کوفه
تا سپیده ی سبز ظهور
فاصله ای است
به عمق بیکران ولایت
و به ارتفاع سربلندی سر به داران شیعه
این فاصه را
اهل ایمان اما
به مدد یقین
کوتاه کرده اند
کوتاه به فاصله ی یک آه
یک لبخند
یک یا علی !
علیرضا چخماقی
 • ۶۵ بازدید
  وقتست غبار دل بشوییم
با اشک دو چشم ، همچو باران
یک آن ، جدا شویم ز دنیا 
تا دور شود ز ما ، گناهان
علیرضا چخماقی
 • ۵۴ بازدید
  شب قدر
شب قدرست و عالم ، در خروش است
تمام کائنات ، در جنب و جوش است
دو چشم من نمی خوابد در این شب
ز شرم آن که لطفش ، پرده پوش است
علیرضا چخماقی
 • ۷۶ بازدید
  در بهار قرآن
بر این داستانم 
که در کویر دستانم
نیلوفر دعا بنشانم
و از آسمان ابری چشمانم 
بر آن بارانی ببارانم
تا بروید ساقه ی سبز دعا
برود سوی خدا 
علیرضا چخماقی
 • ۵۹ بازدید
  السلام ای زاده ی ماه خدا
السلام ای مظهر جود و سخا
السلام ای صاحب حسن و جمال
السلام ای قله ی صبر و کمال 
 علیرضا چخماقی
 • ۵۱ بازدید
   * سلام بر رمضان و لحظه های آسمانی آن ...
  ۰۲:۳۱ ۹۵/۰۳/۲۵
  سلام و ممنون از نظر لطف خانوم ها : آرام و عارفه ....
 • ۸۲ بازدید
  اینک سحر و سرود ایمان
اینک سحر و نوای قرآن
اینک سحر و سرود امید
اینک سفری به شهر خورشید
علیرضا چخماقی
 • ۷۴ بازدید
  لبخند بهار ...
 • ۶۰ بازدید
  پاییز : رنگین کمان طبیعت
 • ۵۸ بازدید
  من و آناناس !....
 • ۷۲ بازدید
  شوق پرواز
_______
هر سحر گه
چون کنم چشمان خود باز
دیدارآغاز
صد در بسته ، رو به امید
رو به رویم ، می شود باز
پای رفتن ، سوی خورشید
شوق پرواز ...
علیرضا چخماقی
 • ۶۴ بازدید
  خـرمـشـهــــر
ســــــــــــــلام بادا به تو ای شهرایمان
تـو ای خـرم تـرین گـلـــزار ایـــــــران

ســـــلام و صـد سـلام بر تو كه خاكت
بـــــــود رنـگـیـــن ز خـون پـور پاكت

ز كـویـت مـی وزد بــاد بـهــــــــــاران
پـیـــام آرد بـه مـا از ســـــوی یــاران
 • ۶۳ بازدید
  مهدی موعود (عج )
از پس قرن ها شکیبایی
وز پی قصه های درد آلود
که مردمان را جسم خراشید 
و منتظران را جان فرسود
اینک انگار 
نمانده است 
جز گذر لحظه ای داغ وتب آلود
تا طی شود این شام تیره و تار 
این روزگار غم اندود 
و به فراموشی هرچه که بود و نبود 
 طلوع کند از مشرق جان 
آن یگانه ، آن مهدی موعود ( عج )
علیرضا چخماقی
 • ۷۲ بازدید
  
این چهره های خندان ...
این چهره های خندان ، رهپوی راه دینند
در علم حق پرستی ، عین عین الیقینند
از جان گذشتگانند ، در راه دین و ایمان
دل زده اند به دریا ، نسل فتح المبینند
همسنگر امیدند ، همسایه ی بهارند
مشمول لطف و احسان ، از رب العالمینند
دل هایشان پراز مهر ، افکارشان بلند است
در عرصه های پیکار ، شایان آفرینند
در شام ظلمت و کفر ، روشنگران راهند
هم یاوران مظلوم ، هم دین و سر زمینند
این چهره های خندان ، پشت کرده اند به دنیا
دل داده اند به معبود ، با یار خود قرینند 
 علیرضا چخماقی
 • ۱۷۹ بازدید
  مظهر زیبایی و لطف و کمال ، این است بهار
جلوه ی شیدایی و حسن و جمال ، این است بهار
علیرضا چخماقی
 • ۸۳ بازدید
   * برای بعثت مبارک پیامبر مهر ومعرفت ، حضرت محمد مصطفی ( ص )

از ما سلامت باد
___________
تو آمدی
تا نرود بر باد
رنج انسان
در طوفان بیداد
و نفریبد دل ها را
بهشت شداد
تو آمدی تا بروید
از خشک درخت آدمی زاد
جوانه های نو
و شکوفا شود
شاخه های معرفت و دانایی
در باغ دین و داد
*
از ما سلامت باد
ای رسول خدا
و به دعایت
دل ها مان ز یاد و نامت 
هرگز مباد جدا 
____________
علیرضا چخماقی
 • ۵۸ بازدید
  * برای بعثت مبارک پیامبر مهر ومعرفت ، حضرت محمد مصطفی ( ص )

از ما سلامت باد
___________
تو آمدی
تا نرود بر باد
رنج انسان
در طوفان بیداد
و نفریبد دل ها را
بهشت شداد
تو آمدی تا بروید
از خشک درخت آدمی زاد
جوانه های نو
و شکوفا شود
شاخه های معرفت و دانایی
در باغ دین و داد
*
از ما سلامت باد
ای رسول خدا
و به دعایت
دل ها مان هرگز جدا
ز یاد و نامت مباد .
علیرضا چخماقی
 • ۶۷ بازدید
  این درختان بین که دستان دعا
با ادب بگشاده اند سوی خدا 
علیرضا چخماقی
 • ۲۰۷ بازدید
  یا علی ! ای راه حق روشن ز تو 
ای همه جان های پاک ،گلشن ز تو
یا علی !  ای که بود حق را به تن
در مصاف باطلان ، جوشن ز تو
علیرضا چخماقی
 • ۶۲ بازدید
  سپاس آن که جان را می نوازد
به بوی گل ، و هم باد بهاران
علیرضا چخماقی
 • ۱۹۵ بازدید
  قاصدک
----
قاصدک
تمام پاییز و زمستان را
در راه بود
تا با مژده ی بهاری دیگر 
شادی بکارد به دشت 
شور بیارد به باغ
هم ز دل لاله ها 
پاک کند درد و داغ
خبر دهد از بهار 
به لاله ی نگونسار 
بر شاخه های سوسن 
روشن کند چلچراغ .
____________
                       علیرضا چخماقی
 • ۸۸ بازدید
  آرامش و لذت دنیای کودکی ...
 • ۹۰ بازدید
  سرشار از بهارم ، پر بارم ز امید
با مهر رهسپارم ، زین جا تا به خورشید
علیرضا چخماقی
 • ۱۱۰ بازدید
  در تکریم یوم الله دوازده فروردین ، روزجمهوری اسلامی
____________________________________
مطلع سبــز بـهــاران
روز جـمهور است و اسلام ، مطلع سبز بهاران
گــاه جشن و شـادمـانی ، مـوسم دیدار یـاران
روز اسـتـقـلال میـهـن ، روز آزادی مـــــــردم
روز جـمهوری ز اسلام ، روز نـو در روزگـاران .
علیرضا چخماقی
 • ۷۷ بازدید
  عید در عید و مبارک در مبارک .... تهنیت بر همگان
 • ۶۹ بازدید
  مهر مادری ...
__________
از کودکی ...
تا سال های سال
هرگز نفهمیدم
هرگز ندانستم
از کجا آب می خورد ریشه هایم
از کجا آب می خورد مهر مادری ؟
علیرضا چخماقی
___________________

* ولادت فرخنده ی کوثر هستی ، بانوی دو عالم ، فاطمه زهرا سلام الله علیها

بر زنان ( و مردان ) و همه ی مادران و رهروان حضرتش مبارک .

* میلاد روشنی بخش ، حرکت آفرین و پر ثمر حضرت امام خمینی « ره »

بر دوستداران عشق و عدالت و آزادی در سراسر جهان ، خجسته باد .
 • ۶۴ بازدید
  هر بهار ، من می شوم مدهوش و مست
از شرابی کز پی اش ، هشیاری است 
علیرضا چخماقی
 • ۸۰ بازدید
  * نو روز های زیاد ، آدم را کهنه می کند .
 • ۹۰ بازدید
  * پاس بداریم زیبایی و طراوت بهار را ...
 • ۷۲ بازدید
  * شمشاد شاد است از آمدن بهار .
  ۱۶:۳۴ ۹۵/۰۱/۱
  سال نو مبارک
 • ۷۷ بازدید
  اکنون که وقت گل شد ، گاه خوش بهاری
هنگام پرواز جان ، موسم بی قراری
خواهم ز درگاه حق ، که سال نو شما را
باشد ز لطف و مهرش ، قرین کامکاری .
علیرضا چخماقی