در حال بارگذاری
بالا
 • ۴۰ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۱۸ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۶۹ بازدید
  طرح تشویقی آفتاب - جشنواره دوره سوم پذیرندگان پایانه های فروش
 • ۴۴ بازدید
  دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش
 • ۴۵ بازدید
  بسیار سفر باید برد
 • ۳۶ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۵۳ بازدید
  تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی به شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا تعلق گرفت
 • ۶۱ بازدید
  هفتمین همایش سراسری مراکز ارتباط فرد، محل ملاقات کار گروهی با ارتباط مؤثر
 • ۷۳ بازدید
  ✨"تپش در هر تراکنش"✨
"همراه کارت" جدید رو دانلود کن، تراکنش بزن، امتیاز بگیر و به قطب شمال سفر کن! 
هر هفته 50 جایزه 200 هزار تومانی
شرکت در جشنواره: @hamrahcardbot
 • ۷۳ بازدید
  پنل تخصصی «فین‌تک، زیرساخت‌ها، الزامات و چالش‌ها» با حضور مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
 • ۵۹ بازدید
  کارگاه «راه‌کارها و چالش‌های توسعه استعداد در بانک‌ها
 • ۵۹ بازدید
  فینوتک مسیر مالی شرکت‌ها را هموار می‌کند
 • ۶۷ بازدید
  گزارش تصویری حضور ارتباط فردا در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
 • ۶۴ بازدید
  فینووا
 • ۶۶ بازدید
  فینوتک
 • ۵۵ بازدید
 • ۹۶ بازدید
 • ۷۷ بازدید
  گردهمایی آموزشی مراکز جدید ارتباط فردا
 • ۶۹ بازدید
 • ۱۰۵ بازدید
 • ۸۳ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۷۴ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۸۲ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۵۶ بازدید